Najlepiej żyje się w Norwegii

Norwegia oferuje swoim obywatelom najwyższą jakość życia i państwowe fundusze majątkowe warte 520 mld USD - wynika z raportu ONZ. Polska zajęła w rankingu 41. miejsce.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Australia, Nowa Zelandia, USA, Irlandia, Lichtenstein, Holandia, Kanada, Szwecja i Niemcy. ONZ opublikowała najnowszy Human Development Index. Zdaniem ekspertów ONZ, większość krajów odnotowała ogromny postęp od 1970 roku. HDI jest publikowany od 1990 roku jako alternatywa dla konwencjonalnych mierników rozwoju państw, takich jak poziom przychodów i tempo wzrostu gospodarczego. HDI to krok w kierunku szerszej definicji dobrobytu, bierze pod uwagę trzy podstawowe wymiary rozwoju ludności: zdrowie, edukację i przychód.

W Norwegii średnia oczekiwana długość życia wynosi 81 lat, podczas gdy w Zimbabwe, które zdobyło ostatnie 169. miejsce - tylko 47 lat.

Demokratyczna Republika Kongo, Zambia i Zimbabwe odnotowały spadek wartości indeksu HDI od 1970 roku.

Jednak w 135 krajach (92% światowej populacji) w ciągu ostatnich czterech dekad jakość życia obywateli uległa poprawie. Średnia oczekiwana długość życia wzrosła z 59 do 70 lat, odsetek dzieci uczęszczających do szkół podstawowych podskoczył z 55% do 70%, a przychód na głowę mieszkańca podwoił się do ponad 10 tys. USD.

Ogromne postępy w ciągu ostatnich 40 lat poczyniły kraje takie jak Etiopia, Kambodża i Benin, w których poprawił się dostęp do edukacji i ochrony zdrowia, bardziej niż przychody mieszkańców.

Dla Polski indeks HDI wynosi 0,795 punktu, co daje nam 41. miejsce w rankingu. HDI dla Europy i Azji Centralnej wzrósł z 0,534 w 1980 roku do 0,717 - Polska jest powyżej średniej. Wydatki na służbę zdrowia w Polsce stanowią 4,6% PKB, a odsetek dzieci uczęszczających do szkoły - 87,7%. Wydatki na edukację to 4,9% PKB. Użytkownicy internetu stanowią 49% populacji. Przeciętna długość edukacji (osoby dorosłe) to 10 lat, zaś oczekiwana dla dzieci to 15 lat. Średnia oczekiwana długość życia w Polsce to 76 lat.

Dla porównania, wartość HDI dla Norwegii wynosi 0,938 punktu, długość edukacji - 12 lat, oczekiwana długość edukacji - 17,3 roku.