Najlepsi pracodawcy doceniają kobiety

Jak wynika z badania Najlepsi Pracodawcy 2010, przeprowadzonego przez Aon Hewitt, w niektórych firmach kobiety lepiej oceniają swoje warunki pracy niż mężczyźni.

Kobiety na stanowiskach menedżerskich pracujące dla firm z listy najlepszych pracodawców częściej niż ich koledzy są dumne ze swoich osiągnięć i roli w organizacji - 93% vs. 84%. Zdaniem 82% tych kobiet, pracodawcy inwestują w ich rozwój zawodowy (wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 76%).

Kobiety na najwyższych stanowiskach w firmie radzą sobie lepiej niż mężczyźni z zachowaniem równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Ta tendencja widoczna jest zarówno w grupie "Najlepszych Pracodawców" (59% kobiet jest zadowolona z work-life balance i 50% mężczyzn), jak i średnio w Polsce (51% vs. 46%) - czytamy w raporcie.

Jedynie 42% Polek na wyższych stanowiskach menedżerskich uważa, że ich wynagrodzenie jest odpowiednie do poniesionego wysiłku, jednak w grupie firm, które otrzymały tytuł Najlepszego Pracodawcy, odsetek ten wynosi 72%.