Najlepsze polskie uczelnie informatyczne

Komitet Informatyki PAN przygotował zestawienie najlepszych polskich uczelni kształcących na kierunku Informatyka. W rankingu znalazły się aż 23 szkoły wyższe; pierwsze miejsce zajął Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Oceniano poziom wykształcenia kadry, jej autorytet oraz udział w liczących się gremiach szczebla krajowego, wyposażenie pracowni, liczbę laureatów i stypendystów rozmaitych konkursów informatycznych, publikacji naukowych, a także - może przede wszystkim - liczbę studentów.

W ostatecznym rozrachunku pierwsze miejsce zajął Wydział Informatyki i Zarządzania PP, drugie - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, trzecie - Wydział Elektroniki PWr. Identyczną kolejność zanotowano w rankingu obejmującym wiele kryteriów oraz "klasycznym".

W zestawieniu znalazły się wydziały na następujących uczelniach (lista nieuporządkowana):

-- Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska.

-- Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

-- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

-- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

-- Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska.

-- Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski.

-- Wydział Nauk Ścisłych, Akademia Podlaska.

-- Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

-- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

-- Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

-- Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski.

-- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

-- Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Zielonogórski.

-- Wydział Informatyki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

-- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski.

-- Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska.

-- Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska.

-- Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska.

-- Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach.

-- Wydział Informatyki, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.

-- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

-- Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH.

-- Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.

Dodatkowe informacje: Ranking uczelni prowadzacych kierunek Informatyka