Najlepsze praktyki polityki personalnej

Raport Top Employers przygotowany przez Instytut CRF pokazuje trendy w polityce personalnej najlepszych pracodawców w Europie. W raporcie wzięto pod uwagę wyniki badań przeprowadzone w 444 firmach z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski, które znalazły się na liście Top Employers 2011.

W 2011 r. odsetek kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wzrósł z 19,6% do 21,4%. W firmach z listy Top Employers, kobiety stanowią 38% personelu. Można znaleźć bezpośredni związek między ilością zatrudnionych kobiet a miejscem różnorodności w liście priorytetów strategicznych firmy. W firmach polskich i brytyjskich, do różnorodności przywiązywana jest największa waga i jednocześnie najwyższy jest planowany i aktualny odsetek pań na stanowiskach menedżerskich. Najważniejsze czynniki, które są brane pod uwagę przy planowaniu polityki różnorodności to: płeć, wiek oraz niepełnosprawność fizyczna.

Aż 90% europejskich uczestników badania twierdzi, że społeczna odpowiedzialność biznesu umieszczona jest wysoko na liście celów strategicznych, w większości firm zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za CSR. Najchętniej podejmowane są działania związane z ekologią w działaniach wewnętrznych (65%) i zewnętrznych (62%) organizacji. Ok. 65% firm uczestniczy w programach ochrony środowiska i finansowo wspiera tego typu inicjatywy. Jednak np. w Szwajcarii i we Francji CSR znajduje się dość nisko na drabinie priorytetów.

Najlepsi pracodawcy pragną zwiększyć zaangażowanie personelu - aż 80% firm wyznaczyło na ten cel specjalny budżet. W tych firmach duży nacisk kładziony jest na komunikowanie wyników oraz monitorowanie i ocenianie skuteczności planów poprawy. W firmach, w których pracownicy czują się doceniani, rotacja jest znacznie niższa. Do najlepszych praktyk należą jasna komunikacja i możliwość wyrażania opinii przez pracowników. Pracownicy przywiązują także wagę do istnienia transparentnych i znanych wszystkim zasad wynagradzania. W większości krajów w latach 2007 - 2009 poziom rotacji nie uległ zasadniczej zmianie, choć Polska należy do wyjątków w tej statystyce.

"Komunikacja musi być otwarta i obustronna. Bardzo ważne jest zapewnienie menedżerom informacji zwrotnej dotyczącej ich strategii, ale również rozmowa z odchodzącym pracownikiem, tzw. exit interview. Takie rozmowy są bardzo cenne z punktu widzenia organizacji, ponieważ stanowią pierwszy krok do poprawy strategii, a tym samym - zmniejszenia poziomu rotacji pracowników" - mówi Magdalena Kusik, dyrektor projektu Top Employers Polska.

Istotnym elementem polityki personalnej jest planowanie sukcesji, które na ogół wiąże się z istnieniem zdefiniowanej ścieżki kariery w firmie. Wielka Brytania, Polska i Hiszpania należą do krajów, w których najczęściej obsadza się najwyższe stanowiska dzięki rekrutacji wewnętrznej. Najczęściej stosowane są szkolenia przygotowujące do objęcia wyższego stanowiska (94%), regularny przegląd stanowisk wyższego szczebla oraz stworzenie planu sukcesji.