Najnowsza edycja Napstera

Serwis Napster udostępnił kolejną wersją programu do wymiany plików muzycznych, oznaczoną symbolem 2.0 beta 10.

Serwis Napster, znajdujący się w trudnej sytuacji, udostępnił kolejną wersję programu do wymiany plików muzycznych, oznaczoną symbolem 2.0 beta 10. Działanie to jest z jednej strony próbą ratowania gwałtownie słabnącej pozycji serwisu - w ostatnim czasie zanotował on 30-40-proc. spadek popularności, z drugiej, podyktowane koniecznością spełnienia żądań firm fonograficznych (ochrona praw autorskich), popartych pełnomocnym wyrokiem sądu. Nowością wprowadzoną w Napsterze jest technologia acoustic fingerprint (akustyczny odcisk palca), która poprzez rozpoznawanie dźwiękowej charakterystyki utworu ma zapewnić lepszą ochronę praw autorskich.

Z punktu widzenia użytkownika pozostałe zmiany dokonane w najnowszej wersji mają jedynie kosmetyczny charakter. Usunięto wszystkie zauważone w poprzednich wersjach programu błędy, związane m.in. z pobieraniem plików, ale interfejs i funkcjonalność programu pozostały praktycznie nie zmienione. Dodano znak "minus" w mechanizmie wyszukiwawczym, który umożliwia wyłączenie z rezultatów szukania pozycji zawierających termin oznaczony tym znakiem.

Więcej informacji: www.napster.com


Zobacz również