Najpopularniejsza

Obywatele Unii Europejskiej pytani o kraje kandydujące, najczęściej wymieniają Polskę.

Instytut Gallupa przeprowadził sondaż w krajach Piętnastki, prosząc ankietowanych o wymienienie trzech krajów kandydujących do UE. Polskę wskazało 27% osób, Turcję - 20%, 18% Czechy, 14% Węgry, a 7% Rumunię. Aż 44% respondentów nie potrafiło wymienić żadnego kraju. Jednocześnie 68% osób wypowiedziało się za przyjęciem krajów kandydujących do Unii.

Komisja Europejska ogłosiła niedawno wyniki ankiety przeprowadzonej w 13 krajach kandydujących, z której wynika, że przystąpienie do UE popiera średnio 60% obywateli, zaś w dziesiątce państw, które mają znaleźć się w Unii już w 2004 r. - 52% jest za akcesją.