Najpopularniejsze języki programowania to...

Tim O'Reilly, właściciel jednego z większych wydawnictw informatycznych na świecie, opublikował zestawienie podsumowujące zainteresowanie użytkowników językami programowania. Choć wykres sporządzono wyłącznie na podstawie sprzedaży książek O'Reilly, płynące z niego wnioski są intrygujące.

Powierzchnia prostokątów oznacza sprzedaż tytułów na rynku. Czerwień symbolizuje spadek zainteresowania, zieleń - wzrost. Im kolor intensywniejszy, tym większa różnica między drugim kwartałem 2006 a tym samym okresem w 2005 roku.

Najpopularniejsze języki programowania to...

Zainteresowanie książkami wydawnictwa O'Reilly (źródło: O'Reilly)

Z wykresu widać, że największe zapotrzebowanie było na tytuły o iPodzie i iTunes, SQLServerze (wzrost o 86 procent), ASP.NET (wzrost o 61 procent), C# (wzrost o 49 procent) oraz projektowaniu witryn WWW (wzrost o 82 procent).

Najpopularniejsze języki programowania to...

Najpopularniejsze języki programowania (źródło: O'Reilly)

Spośród samych języków programowania największym zainteresowaniem cieszyło się Ruby, JavaScript, SQL, języki .NET oraz C#. Liczba użytkowników kupujących książki o PHP i Visual Basicu przyrosła tylko minimalnie, a Java i C/C++ zanotowały spadek.

Warto zajrzeć: "State of the Computer Book Market, Q206, Part 2: Category Winners and Losers" (w języku angielskim)