Najszybsze serwery

Organizacja Transaction Processing Performance Council przedstawia najnowsze wyniki testów wydajności serwerów w przetwarzaniu transakcji online.

Transaction Processing Performance Council ogłosiło najnowsze wyniki testów wydajności serwerów. W teście przetwarzania transakcyjnego na pierwszym miejscu znalazł się serwer ProLiant firmy Compaq z oprogramowaniem Windows 2000 Advanced Server i SQL Server 2000. Uzyskał on wynik 505.302 tpmC, czyli jako pierwszy przekroczył barierę pół miliona punktów w testach transakcyjnych (TCP-C). Zestaw ten uzyskał również najlepsze wyniki w kategorii "ekonomicznej". Stosunek kosztów system do wydajności przetwarzania transakcji, wyrażony w stworzonym przez TPPC współczynniku osiągnął jedną z najniższych wartości - 20,86 USD/tmpC.

Drugie miejsce w testach zajął serwer IBM Netfinity 8500R z oprogramowaniem OS/400 i bazodanową platformą IBM DB2. Zestaw osiągnął wynik 440.879 tpmC w kategorii wydajności oraz 32,28 USD/tmpC w kategorii ekonomicznej. Trzecie i czwarte miejsca zajmują również serwery firmy Compaq działające pod kontrolą oprogramowania Windows 2000 Advanced Server.


Zobacz również