Najszybszy komputer kwantowy

W Almaden Research Center, należącym do IBM-a, zbudowano najbardziej zaawansowany komputer kwantowy.

Badacze z Almaden Research Center zbudowali najbardziej zaawansowany komputer kwantowy. Projekt, przygotowywany przez firmę IBM, wiąże się z przewidywaniami ekspertów, według których w ciągu najbliższych 10-20 lat technologia produkcja komputerów oparta na krzemie napotka problemy związane z ograniczeniami fizycznymi. Obecnie, zgodnie z prawem Moore'a, liczba tranzystorów umieszczonych na pojedynczym chipie podwaja się w ciągu 18 miesięcy. Zdaniem Isaaca Chuanga, kierującego zespołem naukowców, rozwój komputerów kwantowych rozpocznie się wtedy, gdy przestanie obowiązywać prawo Moore'a, czyli ok. 2020 r.

Komputer kwantowy IBM-a korzysta z pięciu atomów fluoru, "programowanych" poprzez fale elektromagnetyczne. Komputer wykonuje obliczenia na "qubitach" - kwantowe zera i jedynki są odzwierciedlane przez spin - własny moment pędu cząstki, mierzony w układzie odniesienia, względem którego cząstka pozostaje w spoczynku. Działanie takiego komputera opiera się na wykorzystaniu zjawisk związanych z fizyką kwantową.

Komercyjne komputery kwantowe, jak twierdzą badacze, staną się dostępne, gdy będą miały co najmniej kilkadziesiąt "qubitów" - wtedy dopiero będą mogły zmierzyć się z wieloma rzeczywistymi zadaniami. Wśród ich potencjalnych zastosowań eksperci wymieniają kryptografię, wyszukiwanie danych albo rozwiązywanie trudnych problemów matematycznych. Kwantowe komputery mogą np. rozwiązywać równania szybciej niż zwykłe komputery, gdyż wykonują kilka obliczeń w tym samym czasie.


Zobacz również