Najważniejsze aspekty przywództwa

Oto książka dla liderów, którą warto zabrać ze sobą na urlop. Czyta się lekko, łatwo i przyjemnie, a przecież dotyczy istotnych problemów.

Oto książka dla liderów, którą warto zabrać ze sobą na urlop. Czyta się lekko, łatwo i przyjemnie, a przecież dotyczy istotnych problemów.

Najważniejsze aspekty przywództwa

Jest w samym początku tej recenzji trochę ironii. Z dystansem podchodzę do czytania książek, które zawierają oczywiste recepty, ale w miarę lektury czasem przekonuję się, że często zapominamy o tym, co zdaje się oczywiste. Jest sens w sięganiu po takie książki, ale tylko nieliczne.

Ta należy do tych nielicznych. Napisana została w konwencji rozmowy mistrza z uczniem. Młody menedżer zadaje pytania liderowi zarządzania, przy czym mistrz ma skłonność do nawiązywania do znaczenia przywództwa w wojsku. Oto przykład: "Słowo "strategia" pochodzi od dwóch greckich wyrazów oznaczających "armię" i "lidera". Strategię można więc zdefiniować jako "myślenie i planowanie w sposób typowy dla generała armii lub, przez analogię, dla lidera dużej organizacji".

John Adair napisał ponad trzydzieści książek o rozwijaniu umiejętności przywódczych. I potrafi pisać o rzeczach oczywistych, nie ocierając się o banał. Twierdzi, że autorytet przywódczy może wynikać z trzech czynników: pozycji (rangi), wiedzy lub osobowości. Koncepcja sytuacyjna związana jest z tym drugim czynnikiem i o tym, kto zostanie liderem, nie powinien decydować formalny wybór czy mianowanie, lecz sytuacja, "to o wiele bardziej demokratyczne niż odgórna nominacja". A jeśli już lider jest mianowany, to powinien być elastyczny.

Moje skojarzenia z inną książką, "Jednominutowym menedżerem" (Kena Blancharda i Spencera Johnsona) wynikają z bardzo podobnej konstrukcji. Też dopiero czas urlopu skłonił mnie do jej uważnego przeczytania przed kilku laty. "Jednominutowy menedżer" błyskawicznie stał się klasyką, prawdopodobnie i książka Johna Adaira ma na to szanse.

"Od bossa do lidera. Prowadzić innych dosukcesu" John Adair (przy współpracy Petera Reeda). Oficyna Wolters Kluwer, s. 211.