Najważniejsze trendy rekrutacji w finansach na 2011 rok

Na rynku pracy dla CFO coraz istotniejsze stają się umiejętności biznesowe, znajomość rozwiązań IT, które wspierają pracę działu finansowego oraz elastyczność. Przedstawiamy prognozę najważniejszych światowych trendów dla finansistów pragnących nadać nowy bieg swojej karierze.

1.Praca za granicą. Coraz więcej firm relokuje lub łączy elementy swoich funkcji finansowych. Poszukują kandydatów, którzy posiadają globalne kompetencje w finansach i zarządzaniu i chcą pracować w międzynarodowych lokalizacjach. Biznes staje się coraz bardziej globalny, finansiści którzy chcą zajmować najwyższe stanowiska w największych firmach będą musieli coraz częściej zdobywać doświadczenie poza granicami swojego kraju.

2.Wybór własnej ścieżki kariery. W ramach rachunkowości zaczyna się podział na zakresy kompetencji. Księgowi mogą podążać drogą osiągania doskonałości w dziedzinach technicznych lub wybrać rolę, która zakłada uczestniczenie w strategii biznesowej i jest bardziej komercyjna.

Zobacz również:

  • Chcesz dołączyć do Europejskiej Agencji Kosmicznej? Szykuj się na kosmiczną konkurencję
  • LinkedIn zhakowane! 93% użytkowników zagrożonych

3.Wejście do grona top menedżerów. Jeśli ktoś już jest CFO, może przymierzać się do fotela prezesa. Podczas kryzysu profesjonaliści z dziedziny finansów często awansowali szybciej na bardziej strategiczne pozycje w firmie. Ten trend jest nadal widoczny. Biznes szuka kandydatów z umiejętnościami przywódczymi.

4. Zatrudnienie księgowego z nowymi kwalifikacjami. W 2011 roku będzie duży popyt na księgowych z nowymi kwalifikacjami, częściowo w rezultacie awansów innych osób z działów finansowych. Najważniejsza jest wiedza w dziedzinie zgodności z przepisami, raportowania finansowego, ryzyka kredytowego i ryzyka operacyjnego. Firmy poszukują nowych pracowników, którzy mają wysokie kwalifikacje w tych i innych obszarach. Np. w USA w 2011 r. umiejętności na które będzie popyt to także: IFRS, Solvency II, Bazylea III, SAP I ogólnie znajomość IT.

5. Dodanie wartości do wyniku końcowego. Istnieją dowody na to, że finansiści stają się coraz ważniejsi dla swoich CEO i dyrektorów zarządzających. Firmy szukają kandydatów, którzy mogą w jasny sposób dodać wartość do wyniku końcowego, prezentując biznesową wnikliwość. Finansiści, którzy osiągną największe sukcesy będą rozumieli rynek, na którym działa ich firma. Będą posiadali umiejętności analityczne i prognostyczne, będą potrafili zapobiegać problemom, a nie tylko wyjaśniać ich przyczyny ex post. Będą to osoby, które poświęcają czas na czytanie o swoich rynkach i problemach biznesowych, a nie tylko na pogłębianie wiedzy na temat księgowości. Będą to CFO, którzy potrafią patrzeć ponad liczbami i mają szerokie horyzonty.

6. Tymczasowy CFO. Popyt na tymczasowych CFO i innych profesjonalistów z branży finansowej jest ogromny już co najmniej od dwóch lat. Firmy często poszukują czasowego CFO gdy zamierzają przeprowadzić restrukturyzację, gdy muszą przejść przez proces dużych zmian, lub gdy mają wdrożyć nowe systemy. Niektórzy pracodawcy wolą zatrudnić tymczasowego CFO, który spojrzy obiektywnie na wyzwanie, bez zbędnego bagażu z przeszłości. Najlepsi tymczasowi CFO posiadają wysokie umiejętności techniczne i świetne komunikacyjne. Muszą być pewni siebie (ale nie aroganccy) gdy budują relacje ze stałymi pracownikami organizacji.

7. Praca w sektorze MSP. Małe i średnie firmy są motorem wzrostu gospodarczego, zwłaszcza po okresie kryzysu i będą pewnie oferowały sporo miejsc pracy w finansach w 2011 roku. W tym roku mogą się bardzo dynamicznie rozwijać i stanowić ciekawe miejsce pracy dla dyrektorów finansowych.

8. A może firma z sektora przemysłowego? Jest to sektor, który radzi sobie dobrze w trudnych czasach. W USA rośnie w tempie najszybszym od ponad roku. Firmy będą poszukiwały finansistów posiadających umiejętności techniczne i potrafiących dostrzec szczegóły - np. znaleźć sposoby na oszczędności w procesie produkcyjnym.

9. Przejście się z sektora publicznego do prywatnego. Niektórzy finansiści pracujący w sektorze publicznym - i mający przed sobą przyszłość pełną cięć budżetowych - mogą chcieć zmienić posadę, zanim zostaną do tego zmuszeni. Przejście do sektora prywatnego jest jednak wyzwaniem, wiąże się z przystosowaniem do innej kultury pracy.

10. Spodziewany wzrost płac. Rośnie popyt na profesjonalistów w dziedzinie finansów, może okazać się, że brakuje ekspertów w niektórych istotnych obszarach. CFO z umiejętnościami biznesowymi i umiejętnościami analitycznymi będą najbardziej poszukiwani. Zapowiada się naprawdę dobry rok dla CFO!