Najwięcej debiutantów w Warszawie

W II kw. br. na najważniejszych europejskich giełdach odnotowano wzrost wartości ofert pierwotnych o 48%, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej - wynika z raportu PwC "IPO Watch Europe". Warszawski parkiet znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby debiutów.

Pod względem wartości na pierwszym miejscu ponownie był Londyn, oferty na tym parkiecie stanowiły 77% łącznej wartości wszystkich europejskich IPO w analizowanym okresie.

Drugie miejsce zajęła Deutsche Boerse (959 mln euro), a trzecie warszawska GPW (600 mln euro). Na warszawskim parkiecie wartość debiutów wzrosła pięciokrotnie w porównaniu z I kw. br. (121 mln euro). W analogicznym okresie rok wcześniej łączna wartość IPO wyniosła 3.150 mln euro, głównie dzięki ofertom PZU i Tauron Polska Energia.

Pod względem liczby debiutów, GPW kolejny raz była pierwszym rynkiem w Europie. W II kw. br. zadebiutowało łącznie 55 spółek (w tym 13 na rynku głównymi i 42 na NewConnect). W II kw. 2010 r. na warszawskiej giełdzie zadebiutowało 25 spółek, a w I kw. br. - 45.

"Na europejskich giełdach nadal odczuwa się niepokój związany z sytuacją gospodarczą niektórych krajów, w tym Grecji, co znajduje wyraz w rosnącej liczbie doniesień o odkładaniu planów IPO. Obawy te mają również wpływ na wyceny poszczególnych spółek, co z kolei prowadzi do rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami emitentów a potencjalnych inwestorów. Kraje europejskie, znajdujące się pod silną presją ukierunkowaną na zmniejszenie zadłużenia, mogą w najbliższej przyszłości rozważać zakrojone na dużą skalę programy prywatyzacji majątku państwowego przez giełdę. Zdaniem PwC, może to przyczynić się do znacznego napływu inwestorów zainteresowanych takimi ofertami" - powiedział Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Dla porównania, w USA łączna wartość ofert przekroczyła 8,5 mld euro, głównie dzięki spółkom z sektora technologicznego (m.in. Yandex i LinkedIn), których oferty stanowiły 36% wartości amerykańskich IPO.

Coraz większe znaczenie w skali globalnej ma rynek w Hongkongu, wg szacunków PwC, do końca br. zadebiutuje tam 110 spółek o łącznej wartości 35 mld euro.

"Trudne warunki rynkowe miały niekorzystny wpływ na aktywność IPO w całej Europie w drugim kwartale, będącym zazwyczaj jednym z najbardziej aktywnych okresów w roku kalendarzowym pod względem zarówno wartości ofert, jak i liczby debiutów. Inwestorzy są bardzo ostrożni w swoich decyzjach, a także bardziej sceptyczni wobec prognoz finansowych. Ostatnie europejskie IPO dowodzą, że inwestorzy w dalszym ciągu skłonni są zaufać emitentom, ale tylko tym oferującym akcje po cenie adekwatnej do aktualnej sytuacji na rynku. Mimo, iż warunki na rynku są trudne, to w nadchodzących miesiącach w dalszym ciągu spodziewamy się wielu transakcji, w tym również tych o dużej wartości. Sukcesem zakończyła się sprzedaż akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej o wartości prawie 1,5 mld euro, a dwa hiszpańskie banki - Banca Civica i Bankia - planują pozyskać łącznie ponad 5 mld euro" - podsumowuje Jacek Socha, wiceprezes PwC w Polsce.

W II kw. br. odnotowano rekordowo dużo debiutów na rynku NewConnect. Zadebiutowały aż 42 spółki o łącznej wartości 38,4 mln euro. Największa była oferta akcji spółki budowlanej K.P.B.P Budus (7, mln euro). Pojawił się także nowy zagraniczny emitent - spółka inestycyjna AerFinance zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, wartość oferty wyniosła 1,7 mln euro.

Na rynku głównym warszawskiej giełdy największymi IPO były oferty: pośrednika finansowego Open Finance (111 mln euro), słoweńskiego banku Nova Kreditna Banka Maribor (104 mln euro) oraz spółki świadczącej usługi windykacyjne Kruk (93 mln euro).

Pojawiły się też cztery debiuty spółek z Ukrainy o łącznej wartości 101 mln euro: Industrial Milk Company (producent mleka), KSG Agro (branża rolnicza), WESTA ISIC (producent akumulatorów) oraz Ovostar Union (producent jaj).