Największe szyszki w Europie

Najlepiej w sektorze prywatnym w Unii Europejskiej są opłacani prezesi i dyrektorzy generalni w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Belgii.

Według raportu firmy doradczej Watson Wyatt wynagrodzenia biznesowych prominentów z wymienionych krajów przekraczają średnio 170 tys. EUR roczne. Na takich samych stanowiskach prezesi i dyrektorzy generalni z Finlandii, Grecji, Szwecji i Portugalii zarobią poniżej 150 tys. EUR. Firma zastrzega, że wyniki powinny być brane ostrożnie, ze względu na różnice w systemach finansowych poszczególnych krajów, różny koszt życia, itp.