Nanotechnologia na poważnie

Rząd Stanów Zjednoczonych rozpoczął prace nad ustaleniem strategii postępowania w obliczu rozwoju oraz upowszechniania się nano- i biotechnologii oraz ich wpływu na społeczeństwo.

Podczas rządowej debaty poświęconej rozwojowi oraz skutkom upowszechniania się najnowszych technologii Samuel L. Venneri z NASA stwierdził, że "nauka łącząca nanotechnologię i biotechnologię jest kompilowana z technologiami informatycznymi, co w efekcie ustanawia nowe granice cywilizacyjnego rozwoju i transformuje społeczeństwo". Przedstawiciel republikanów, Stephen Horn, wyraził zaniepokojenie ewolucją tych technologii i sposobem ich wykorzystania. Venneri podzielił jego niepokoje i oświadczył, iż NASA powołała już specjalny komitet do badania wpływu, jaki wywiera rozwój nanotechnologii i biotechnologii na społeczeństwo. Dodał też, że najwłaściwszym sposobem kontroli rozwoju nowych technologii są decyzje polityczne, które powinien podjąć rząd federalny.

Dzięki nanotechnologii możliwe jest manipulowanie atomami i tworzenie dowolnych materiałów, urządzeń elektronicznych i czujników, co w połączeniu z biotechnologią, która bada struktury cząsteczkowe organizmów żywych, umożliwi w przyszłości tworzenie zupełnie nowych organizmów i struktur materii. "Podstawą różnicą pomiędzy systemami biologicznymi a współczesnymi komputerami jest to, że komputery potrafią przystosowywać się, ewoluować i myśleć jedynie w środowisku i warunkach operacyjnych, które dla nich stworzymy, budując odpowiednie mechanizmy reagujące. Jednak w miarę rozwoju przyszłych technologii ten paradygmat zostanie rozszerzony do całej otaczającej nas przestrzeni" - stwierdził Venneri.


Zobacz również