Napisz to na... wodzie!

Badacze z laboratorium Akishima wraz z profesorem Shigeru Naito z Uniwersytetu w Osace zaprezentowali bardzo interesujące urządzenie pozwalające generować litery oraz obrazki. Słowo generować jest jak najbardziej na miejscu gdyż wszystko odbywa się na... wodzie.

Prototyp przypomina wyglądem okrągły basen o ponad półtorametrowej średnicy oraz głębokości 30 cm. Na około umieszczono 50 niewielkich generatorów fal, dzięki którym możliwe jest uzyskanie na zamkniętej tafli wody napisów oraz nieskomplikowanych rysunków. Tworzone one są za pomocą cylindrycznych fal (pikseli) o średnicy 10 cm i wysokości 4 cm. Warto też dodać, że każdy kształt wyświetlany jest tylko przez chwilę lecz na szczęście już po trzech sekundach może być ponownie wygenerowany.

Napisz to na... wodzie!

Urządzenie umożliwiające wyświetlanie liter na tafli wody

Uczeni mają nadzieję, że urządzenie znajdzie zastosowanie np. w parkach rozrywki i hotelach. Oczywiście takiemu pokazowi będzie towarzyszył odpowiedni dźwięk i oświetlenie.