Napraw swoje czcionki

Od momentu pojawienia się Mac OS-a X zmienił się sposób pracy z Macintoshem, ale problemy z czcionkami ciągle mogą przyprawiać o ból głowy. Co gorsza, nieraz trudno wykryć, że to uszkodzony plik czcionki powoduje częste zawieszanie się komputera podczas otwierania dokumentu. digit przedstawia najlepsze lekarstwa, których zastosowanie uleczy większość takich przypadłości.


Od momentu pojawienia się Mac OS-a X zmienił się sposób pracy z Macintoshem, ale problemy z czcionkami ciągle mogą przyprawiać o ból głowy. Co gorsza, nieraz trudno wykryć, że to uszkodzony plik czcionki powoduje częste zawieszanie się komputera podczas otwierania dokumentu. digit przedstawia najlepsze lekarstwa, których zastosowanie uleczy większość takich przypadłości.

W systemie Mac OS-a X czcionki można umieścić w jednej z sześciu teczek. Występowanie czcionek o identycznych nazwach w różnych teczkach powoduje zawieszanie się aplikacji oraz problemy z wyświetlaniem stylów czcionek.

Programy mogą zawieszać się przy próbie otwarcia dokumentu wykorzystującego czcionki, mające duplikaty w innych katalogach. Czasami zdarza się to już przy uruchomieniu aplikacji, zanim możliwe będzie wyświetlenie okna dialogowego otwierania plików.

Ze względu na architekturę czcionek w OS-ie X i sposób tworzenia menu czcionek, występowanie duplikatów może również spowodować zniknięcie z menu niektórych dostępnych stylów. Wyobraźmy sobie, że praca odbywa się w programie QuarkXPress 5.0 uruchomionym w środowisku Classic. W dokumencie wybrano postscriptową czcionkę Helvetica z teczki Classic Fonts (jest to jedyna teczka czcionek, rozpoznawana przez Quarka 5). Inny plik utworzono w Microsoft Wordzie X, ponownie wybierając Helveticę. Ponieważ Mac OS X instaluje własną wersję tej czcionki (plik dfont; więcej informacji na temat różnych typów czcionek przedstawiono w ramce "Słowniczek") w teczce System: Library: Fonts, Word X wykryje ją i wyświetli dostępne style w menu czcionek. Helvetica w wersji dfont zawiera jednak mniej stylów niż czcionka postscriptowa, przez co dostępnych będzie mniej opcji.

Aby odnaleźć i wyeliminować duplikaty czcionek, należy zapoznać się z ramką "Jak zapobiegać uszkodzeniu czcionek?".

Zawieszanie się komputera i uszkodzone pliki

Kiedy w Mac OS-ie 9 występował konflikt dwóch czcionek, system modyfikował jedną z nich, co czasami powodowało jej uszkodzenie. Taka sytuacja o wiele rzadziej występuje w OS-ie X, ponieważ system nie zmienia już czcionek w podobny sposób. Nie oznacza to jednak, że całkowicie pozbyto się tego problemu. W dalszym ciągu można natknąć się na uszkodzone czcionki, które powodują zawieszenie aplikacji lub niepoprawne wyświetlanie tekstu na ekranie. Na szczęście istnieje kilka metod naprawienia tego błędu.

Usunięcie uszkodzonych czcionek Dostępne są specjalne narzędzia, takie jak FontDoctor 5.5 firmy Morrison SoftDesign (70 USD,http://www.morrisonsoftdesign.com ) oraz FontAgent Pro firmy Insider Software (90 USD,http://www.insidersoftware.com ), które wykrywają i naprawiają uszkodzone czcionki. Jeżeli takie programy nie są dostępne, można samodzielnie wykonać diagnostykę systemu, usuwając większość czcionek z odpowiednich teczek (oczywiście należy pozostawić niezbędne czcionki systemowe), a następnie dodać kolejne czcionki. Kiedy problem powtórzy się, należy usunąć uszkodzoną czcionkę, zastępując ją poprawną wersją z archiwum.

Usunięcie uszkodzonej pamięci podręcznej czcionek Czcionki są często buforowane przez system i aplikacje w celu przyspieszenia ich wyświetlania na ekranie. Oznacza to, że nawet po usunięciu czcionki jej uszkodzona wersja ciągle może znajdować się w pamięci podręcznej. Jeśli tak się stanie, aplikacje będą zawieszać się, a czcionki na ekranie będą miały niewłaściwe odstępy.

W większości przypadków wystarczy usunąć systemowy plik pamięci podręcznej czcionek o nazwie com.apple.FcacheSystemDomain.

Można go znaleźć w teczce System: Library: Caches. Dwa inne pliki w tym samym katalogu (fontTablesAnnex i com.apple.ATSServer.FODB_System) również mogą powodować problemy, a więc należy je skasować. Ponieważ wszystkie pliki są zablokowane, do ich usunięcia należy użyć procedury opisanej w ramce "Jak zapobiegać uszkodzeniu czcionek?". Również niektóre aplikacje mogą buforować czcionki. Pakiet Office X wykorzystuje do tego celu plik o nazwie Office Font Cache (10), który znajduje się w teczce Users: teczka domowa: Library: Preferences: Microsoft.

W niektórych przypadkach usunięcie tego pliku pozwoli na rozwiązanie wielu problemów z działaniem aplikacji Microsoftu. Większość nowych programów Adobe wykorzystuje technologię CoolType do obsługi czcionek. CoolType tworzy własne pliki pamięci podręcznej czcionek, które mogą ulec uszkodzeniu. Żeby usunąć te pliki, należy przejść do Findera, nacisnąć klawisze ¤-F i wyszukać wszystkie pliki z rozszerzeniem.lst, których nazwy rozpoczynają się od ciągu AdobeFnt.

Nigdy nie usuwaj czcionek Helvetica i Helvetica Neue Programy Apple Mail, Address Book, TextEdit i iCal, jak również panel preferencji Sound wymagają czcionki Helvetica i Helvetica Neue. Jeśli nie są dostępne, aplikacje te się nie uruchomią.

Mac OS X 10.1 wymagał wersji dfont tych czcionek, ale Jaguar jest mniej wybredny pod tym względem i obsługuje również wersje postscriptowe, TrueType i OpenType.

Aby uniknąć problemów, należy zainstalować obie czcionki w jednym z folderów lub włączyć je w używanym menedżerze czcionek.