Napster dla komórek?

Firma Endeavors Technology stworzyła oprogramowanie umożliwiające bezpośrednią wymianę plików pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi.

Inżynierowie Endeavors Technology opracowali oprogramowanie do bezpośredniej wymiany plików między urządzeniami bezprzewodowymi. Przedstawiciele firmy poinformowali, iż system ten przeszedł pomyślnie fazę testów.

Oprogramowanie było testowane na palmtopie iPaq Pocket PC, produkowanym przez Compaqa, jednym z najbardziej wydajnych urządzeń bezprzewodowych, dostępnych na rynku. Autorzy oprogramowania twierdzą, iż będzie ono działać na każdym urządzeniu pracującym pod kontrolą Windows CE.

Aplikacja, działająca na zasadzie "peer-to-peer"(podobnie jak Napster czy Gnutella), może służyć np. do szybkiej wymiany danych w medycynie czy notatek podczas konferencji. Analitycy zwracają uwagę, że stosunkowo nieduża przepustowość łączy bezprzewodowych, a także ograniczenia związane z pojemnością urządzeń przenośnych są poważnymi przeszkodami w rozpowszechnieniu tego typu aplikacji. Niemniej nad stworzeniem "bezprzewodowego Napstera" pracuje obecnie również kilka innych firm.