Napster znowu w sądzie

Proces sądowy firmy Napster wkracza w kolejną fazę. Obecnie sprawa rozpatrywana jest przez amerykański sąd apelacyjny.

Po dwóch miesiącach zawieszenia, wraca na wokandę sprawa Napstera. Trzej sędziowie jednego z amerykańskich sądów apelacyjnych wysłuchają adwokatów obu stron i zabiorą głos w sprawie przyszłości praw autorskich do muzyki w Internecie.

Pod koniec lipca sędzia Marilyn Hall Patel, na wniosek organizacji zrzeszającej największych wytwórców fonograficznych (RIAA - Recording Industry Association of America), nakazała Napsterowi zaprzestanie działalności. Sąd apelacyjny, do którego trafiła sprawa, uznał jednak, że argumenty producentów fonograficznych są niewystarczające, aby nakazać całkowite zamknięcie serwisu Napster i tym samym doprowadzić do jego upadku. Po rozpatrzeniu przez sąd apelacyjny sprawa w niedługim czasie zapewne ponownie trafi do sądu federalnego, który to podejmie ostateczną decyzję w sprawie firmy Napster.

Więcej informacji: www.riaa.com/