Nareszcie widać

Video Blaster WebCam Go Plus to funkcjonalna kamera internetowa, która oprócz oczywistego zastosowania w wideokonferencjach, jest również przydatna przy tworzeniu krótkich filmów przeznaczonych do wysłania pocztą elektroniczną lub umieszczenia na stronie WWW.

Video Blaster WebCam Go Plus to funkcjonalna kamera internetowa, która oprócz oczywistego zastosowania w wideokonferencjach, jest również przydatna przy tworzeniu krótkich filmów przeznaczonych do wysłania pocztą elektroniczną lub umieszczenia na stronie WWW.

Dzięki wbudowanej pamięci 8 MB i własnemu zasilaniu WebCam Go Plus jest urządzeniem przenośnym i może działać jako prosty aparat cyfrowy lub minidyktafon. WebCam jako kamera połączona z komputerem poprzez port USB, potrafi przesyłać obrazy o wymiarach 352x288 z prędkością 30 klatek na sekundę, a więc spełnia wymagania formatu MPEG1, stosowanego przy nagrywaniu płyt VideoCD. W maksymalnej rozdzielczości 640x480 liczba klatek spada jednak do 15 i sensownym zastosowaniem jest wtedy rejestrowanie tylko pojedynczych klatek. Jako aparat cyfrowy WebCam zapisuje w pamięci ponad 150 pełnokolorowych zdjęć w rozdzielczości 640x480 w formatach BMP/JPEG z regulowaną jakością obrazu. Ponieważ w przypadku WebCam zdjęcie niewiele różni się od pojedynczej klatki, możliwe jest także nagranie filmu, którego długość zależy od wymaganej jakości, rozdzielczości oraz dostępnej pamięci. Do filmu można dograć krótki 120-sekundowy komentarz słowny.

Nareszcie widać
Ponieważ WebCam zasilany jest tylko z dwóch baterii AA, ma jedynie zwykły wizjer optyczny i skromny informacyjny ekran LCD. Prawdziwy podgląd zdjęć możliwy jest dopiero na monitorze. Do WebCam dołączono atrakcyjne oprogramowanie: WebCam Control - przesyła dane do komputera i konfiguruje kamerę, Web-Cam Monitor - pozwala wykorzystać urządzenie w systemie alarmowym, fotoedytor - WebCam PhotoEditor, MediaRing Talk do wideokonferencji oraz programy do tworzenia panoramicznych obrazów - PixMaker i ich prezentacji - PixScreen, a także efektowny wizualnie odtwarzacz MP3-LAVA! Player.

Kamera internetowa

Video Blaster WebCam Go Plus#####

Creative Technology Ltd., www.creative.com

Cena: 700 zł