Narzędzia do przechwytywania ruchu

Kaydara Filmbox MotionCapture

http://www.kaydara.com

Jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic w dziedzinie animacji, jest to zestaw narzędzi do przechwytywania i obróbki danych motion capture. Może renderować w czasie rzeczywistym postacie o średniej rozdzielczości (ok. 20 000 wielokątów), co jest idealne do pracy w systemach czasu rzeczywistego. Dodatkowo daje świetne możliwości wizualizacji danych motion capture poprzez renderowanie ruchów aktora w 3D podczas ich przechwytywania.

lash ze zmodyfikowanymi wartościami symbolu w polu Linkage. Wykorzystamy do tego celu - dostępny pod adresemhttp://www.digitmag.co.uk - dokument shared.fla, którego symbolami będziemy chcieli się podzielić. Żeby wprowadzić wartości dla Linkage, otwórz Library filmu, zaznacz symbol logo: infographic final, a następnie wybierz Linkage z menu Library Options.

<hr size=1 noshade>

2. W oknie dialogowym Linkage Properties zaznacz opcję Export This Symbol oraz wprowadź unikalny identyfikator symbolu w polu Identifier (musi to być jedno słowo bez spacji), a następnie kliknij OK. Powtórz całą operację dla symbolu Control Strip.

<hr size=1 noshade>

3. Jeśli współdzielony plik będzie miał inną lokalizację niż film, który ma z niego korzystać (np. kiedy kilka filmów na witrynie korzysta z tej samej biblioteki), dodaj jego adres URL w polu właściwości Shared Library (Library Options>Shared Library Properties) i zapisz film Flash.

<hr size=1 noshade>

4. Zważywszy, że inne filmy będą korzystać z przyłączonych pozycji zawartych w filmie.swf współdzielonej biblioteki, istotne jest stworzenie pliku.swf, żeby móc przeglądać zlinkowane pozycje. W filmie shared.fla wybierz File>Publish Settings, kliknij Publish i zamknij film.

<hr size=1 noshade>

5. Kolejnym etapem jest utworzenie linków do pozycji z naszej Shared Library z innych flashowych filmów, które mają korzystać z jej zasobów. Otwórz teraz dowolny film, który ma wykorzystywać symbole współdzielonej biblioteki. W naszym przykładzie wykorzystamy infographic1.fla i infographic2.fla, które już częściowo są skonstruowane. Musimy jeszcze dodać do nich symbole logo i paska kontrolnego [control strip] z naszej Shared Library.