Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych


Podstawowym "modułem" programu jest skrypt, który definiuje typ kopii zapasowej, źródło, miejsce docelowe, harmonogram i inne opcje.

Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Punkt widzenia - Domyślny widok programu Personal Backup X4 przedstawia skrypty domyślne i użytkownika na górze oraz źródło i miejsce docelowe poniżej. Dwukrotne kliknięcie skryptu rozwija okno i przedstawia jego szczegóły.

Domyślnie instalowanych jest wiele wstępnie zdefiniowanych skryptów do natychmiastowego rozpoczęcie archiwizacji (wystarczy określić źródło i cel). Dostępne są także skrypty z już określonymi źródłami (na przykład dla teczek Documents, Music i Pictures). Aby dostosować skrypt, można dokonać edycji już istniejącego lub użyć wbudowanego asystenta do przygotowania skryptu od zera.

Typy skryptów definiują ogólne zachowanie programu. Dostępne opcje to Backup (z aktualizacjami przyrostowymi po pierwszym pełnym uruchomieniu, Archive (pliki są zapisywane w skompresowanym obrazie dysku), Move (pliki są przenoszone w oryginalnym formacie, a oryginały są kasowane), Clone (duplikat dysku z możliwością uruchomienia komputera) i Synchronization (scalanie dwóch teczek lub woluminów). W tym ostatnim przypadku nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia, jeśli zmodyfikowano zarówno plik źródłowy, jak i docelowy.

Personal Backup X4 może używać wyników wyszukiwania Spotli-ghta jako źródła kopii zapasowych. W przeciwieństwie do programu Apple Backup, tutaj operacje wyszukiwania są wykonywane dynamicznie, dzięki czemu możliwe jest archiwizowanie także danych powstałych już po utworzeniu skryptu. Niestety, działanie tej funkcji jest bardzo zawodne; na przykład można przeszukiwać zawartość plików, ale wyszukiwanie tekstu w nazwach plików już nie działa.

Jako źródło lub miejsce docelowe kopii zapasowych można wybrać nie tylko zamontowany wolumin, ale także niezamontowany wolumin sieciowy. Program może zapisywać nazwę i hasło użytkownika, a następnie łączyć się z serwerami AFP, FTP, SMB i WebDAV po osiągnięciu terminu archiwizacji. Ponadto dane można zapisywać bezpośrednio na dyskach optycznych. Kopie zapasowe na dyskach CD i DVD mogę obejmować wiele płyt, a program monituje w razie potrzeby o włożenie dodatkowych dysków.

Funkcje odtwarzania plików w programie Personal Backup X4 są bardzo ubogie. Możliwe jest tylko wybranie źródła i miejsca docelowego, po czym aplikacja przywraca wszystkie pliki. Niestety, nie można wybrać plików lub teczek do odtworzenia. Jest to duży problem, ponieważ zwykle użytkownicy chcą odzyskać tylko jeden lub kilka plików. Ponadto takie podejście wydłuża czas odtwarzania danych.

Personal Backup X4 10.4 pod wieloma względami jest świetnym programem, szczególnie pod względem obsługi serwerów sieciowych i bezpośredniego nagrywania na dyskach optycznych. Spora liczba błędów i uboga funkcja odtwarzania nie zachęcają do kupna tego programu.

Retrospect Desktop 6.1

Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Klikanie i wybieranie - Okno skryptu w programie Retrospect podsumowuje wszystkie ustawienia danego zadania tworzenia kopii zapasowych. Kliknięcie przycisku wybranej opcji powoduje otwarcie nowego okna, w którym można dokonać zmian.

Retrospect Desktop 6.1 z firmy EMC Insignia (129 USD;http://www.emcinsignia.com ) to jedna z czterech wersji tego oprogramowania dla Macintosha. W wersjach Workgroup i Server dostępne są ponadto funkcji do obsługi dużych sieci i komputerów działających pod kontrolą systemu OS X Server, natomiast wersja Express (często dołączana do dysków twardych i napędów optycznych) jest pozbawiona funkcji archiwizacji sieciowych i obsługi napędów taśmowych). Koncepcja programu Retrospect jest dostosowana do potrzeb administratorów sieciowych, którzy muszą zajmować się archiwizacją wielu komputerów (zarówno Maków, jak i pecetów). Domowi użytkownicy początkowo mogą mieć problemy ze zrozumieniem zasad działania tej aplikacji.

Aby ułatwić archiwizowanie, można skorzystać z kreatora Easy-Script, który generuje prosty system tworzenia kopii zapasowych, zadając użytkownikowi kolejne pytania. Także edycja takiego planu jest dość prosta. Jednak w celu pełnego wykorzystania możliwości programu należy zagłębić się w podręcznik o długości 256 stron. Wymaga to dużej cierpliwości i poświęcenia kilku godzin na naukę.

Retrospect Desktop może tworzyć kopie zapasowe zarówno od ręki, jak i zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. W celu pracy automatycznej konieczne jest utworzenie skryptu, będącego zbiorem ustawień, takich jak typ kopii, źródło, miejsce docelowe, harmonogram i inne opcje. Wszystkie te ustawienia są wyświetlane w pojedynczym oknie. Dostępne typy skryptów obejmują Backup (tworzenie archiwów w specjalnym formacie plików z przyrostowym dodawanie nowych plików bez usuwania starszych wersji), Duplicate (dokładna kopia danych), Archive (kopiowanie plików i opcjonalne usuwanie oryginałów) i Restore (automatyczne odtwarzanie danych). Dostępne opcje pozwalają określić praktycznie wszystkie aspekty procesu archiwizacji, ale są one zdecydowanie zbyt zawiłe.

Program Retrospect Desktop sprawdza się świetnie podczas tworzenia kopii zapasowych danych z pojedynczego komputera, ale możliwe jest również archiwizowanie dwóch dodatkowych komputerów (Maków lub PC) w sieci za pomocą dołączonego klienta. W razie potrzeby można dokupić dodatkowe licencje na pozostałe komputery. Jeśli używany jest zewnętrzny dysk twardy, Retrospect Desktop może utworzyć startową kopię dysku twardego przez połączenie sieciowe - jest to rzadka opcja w innych programach tego typu. Zarządzanie wszystkimi operacjami w sieci odbywa się centralnie z komputera, na którym działa Retrospect Desktop.

Program zapewnia niezrównane możliwości w zakresie pracy z dyskami optycznymi. Możliwe jest nie tylko bezpośrednie nagrywanie na dyskach CD i DVD, ale także zapis przyrostowy danych do momentu całkowitego zapełnienia dysku. Żadna inna aplikacja do tworzenia kopii zapasowych dla Maka tego nie potrafi.

Dzięki użyciu migawek - listy wszystkich plików w źródle - Retro-spect Desktop zapewnia potężne funkcje odtwarzania. Możliwe jest przywrócenie całego dysku lub jedynie wybranych plików. Można także przeszukiwać pojedynczy zestaw kopii lub wiele takich zestawów. Niestety, również w tym przypadku interfejs nie jest wystarczająco przejrzysty. Miejsce docelowe należy wybrać jeszcze przed wyszukaniem plików do odtworzenia, a program nie prowadzi najlepiej użytkownika przez niektóre etapy.

Duplikacja i synchronizacja

Niektóre z testowanych programów mogą tworzyć startowe kopie zapasowe dysków oraz synchronizować zawartość dwóch teczek lub woluminów. Obie te procedury powodują utworzenie identycznych kopii plików. Synchronizacja to proces dwukierunkowy, który umożliwia scalenie plików z dwóch źródeł. W idealnej sytuacji powinny być dostępne różne opcje rozwiązywania konfliktów między zduplikowanymi plikami.

Do tworzenia duplikatów dysków startowych można użyć także innych programów, takich jak SuperDuper 2.1 (28 USD;http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/ ) lub Carbon Copy Cloner 2.3 (http://www.bombich.com/software/ccc.html ). Z kolei do synchronizacji danych można użyć programu ChronoSync 3.0 (30 USD;http://macworld.com/0609 ), który jest bardzo rozbudowany i elastyczny. Inne opcje to Synchronize Pro X 5.0 (100 USD;http://macworld.com/2320 ) i Synk 6.0 (20 USD;http://macworld.com/2321 ); oba te narzędzia mogą również tworzyć kopie dysków startowych.

Retrospect Desktop działał stabilnie w czasie testów, ale czasami powodował znaczne obciążenie procesora, co w niektórych przypadkach uniemożliwiało użycie komputera do innych zadań. Z tego powodu warto zaplanować tworzenie kopii zapasowych na wieczór lub inne pory, kiedy komputer nie jest potrzebny.

Biorąc pod uwagę liczbę funkcji i ich poziom, żaden innych program nie można równać się z oprogramowaniem Retrospect. Jest to najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w małej sieci. Mamy jednak nadzieję, że producent poprawi interfejs użytkownika i zwiększy wydajność aplikacji.

Tri-Backup 4.0

Tri-Backup 4.0.4 firmy Tri-Edre (49 USD;http://www.tri-edre.com ) oferuje szeroki zakres opcji, ale cały pakiet nie jest do końca dopracowany. Podobnie jak w przypadku innych testowanych programów, również ta aplikacja umożliwia tworzenie kopii zapasowych na żądanie, jak i tworzenie zaplanowanych akcji. Dostępne są również gotowe ustawienia dla typowych zastosowań.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: