Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

W najbliższej przyszłości użytkownicy Macintoshy rozpoczną proces instalowania najnowszej wersji Mac OS-a X o nazwie kodowej Leopard. Jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji tego systemu jest Time Machine - wbudowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych danych z atrakcyjnym interfejsem trójwymiarowym. Stanowi ono odpowiedź Apple'a na odwieczny problem - wielu użytkowników nie wykonuje kopii zapasowych, a jedynie garstka osób korzysta z dokładnych, zautomatyzowanych kopii.


W najbliższej przyszłości użytkownicy Macintoshy rozpoczną proces instalowania najnowszej wersji Mac OS-a X o nazwie kodowej Leopard. Jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji tego systemu jest Time Machine - wbudowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych danych z atrakcyjnym interfejsem trójwymiarowym. Stanowi ono odpowiedź Apple'a na odwieczny problem - wielu użytkowników nie wykonuje kopii zapasowych, a jedynie garstka osób korzysta z dokładnych, zautomatyzowanych kopii.

Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących działania tej funkcji w końcowej wersji Leoparda, ale już teraz wiemy, że będzie to bardzo przydatne narzędzie, ułatwiające przywrócenia praktycznie dowolnej wersji pliku z przeszłości. Czy jednak wprowadzenie funkcji Time Machine oznacza koniec programów do tworzenia kopii zapasowych, które są produkowane przez inne firmy? Czy spełni ona wszystkie potrzeby użytkowników? A może warto poczekać z wprowadzeniem strategii archiwizacji do momentu pojawienia się Leoparda? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi "nie". Z pewnością Time Machine nie rozwiąże wszystkich problemów, a na rynku ciągle będzie miejsce dla innych programów.

Postanowiliśmy więc przedstawić kilka popularnych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo danych. Uważamy przy tym, że oferują one pewne funkcje, które nie będą zapewniane przez Time Machine.

Backup 3.1

Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Szybka archiwizacja - Okno dialogowe QuickPicks w programie Backup pozwala wybrać najczęściej używane typy plików i danych.

Posiadacze kont .Mac mają dostęp do programu Apple Backup 3.1 (; dostępny wraz z kontem .Mac za 99 USD;http://www.apple.pl ). Wśród wielu zmian wprowadzonych od wersji 2 najważniejszą nowością jest możliwość tworzenia kopii zapasowych nowych lub zmienionych plików bez kasowania starszych wersji.

Aby użyć tego programu, należy najpierw utworzyć plan, zawierający elementy do zarchiwizowania, jedno lub kilka miejsc docelowych oraz harmonogram dla każdego miejsca docelowego. Można utworzyć dowolną liczbę takich planów. Aby ułatwić ten proces, można skorzystać z kilku wstępnie zdefiniowanych szablonów, modyfikując je w zależności od potrzeb.

Zarówno we wstępnie zdefiniowanych, jak i we własnych planach używane są kryteria wyboru o nazwie QuickPicks. Umożliwiają one określenie danych, które mają zostać zarchiwizowane, takich jak zawartość książki adresowej, preferencje, biblioteka iPhoto, ustawienia Safari itd.

Można także skorzystać z dodatkowych kryteriów QuickPicks, takich jak darmowy zestaw Quick Pick Pack z firmy Wishingline Design Studios (http://macworld.com/2318 ). Konkretne pliki i teczki można dodawać do planów lub wykluczać w sposób ręczny lub przy użyciu funkcji Spotlight.

Jako miejsce docelowe kopii zapasowej można wybrać dowolny zamontowany wolumin, na przykład iDisk, lokalne serwery sieciowe, dyski optyczne i zewnętrzne dyski twarde. Ponieważ planu nie można uruchamiać częściej niż raz dziennie, konieczne jest przygotowanie kilku takich planów w celu częstszej archiwizacji określonych plików. Po nadejściu zaplanowanej pory tworzenia kopii zapasowej uruchamia się program Backup i wyświetla okno dialogowe, w którym można wybrać natychmiastowe uruchomienie planu lub pominięcie go. Niestety, nie jest możliwe wyłączenie takiego alertu, co jest mało wygodne w przypadku kopii zapasowych, które nie wymagają żadnej akcji użytkownika, takiej jak włożenie dysku w celu nagrania danych.

Aby odtworzyć pliki, należy wybrać plan i kliknąć przycisk Restore. Backup wyświetli listę wszystkich dat i godzin, kiedy uruchomiono ten plan. Po wybraniu instancji pojawia się migawka wszystkich plików dla tej instancji. Niestety, nie jest możliwe znajdowanie plików spełniających określone kryteria, a wyszukiwanie wszystkich wersji określonego pliku działa w dość dziwny sposób.

Po całkowitym zapełnieniu nośnika zapasowego można wymusić utworzenie całkowicie nowej kopii zapasowej, a następnie ręcznie usunąć wcześniejsze kopie przyrostowe zawierające tylko nowe lub zmodyfikowane pliki. Niestety, ten proces jest podatny na błędy. Powinna być raczej dostępna opcja automatycznego kasowania starszych kopii zapasowych.

Apple Backup świetnie się sprawdza jako narzędzie do archiwizacji typowych plików. Większość użytkowników może błyskawicznie przygotować automatyczny harmonogram, a odtwarzanie plików jest bardzo proste. Brakuje jednak bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak automatyczna rotacja i kasowanie kopii zapasowych oraz rozbudowane kryteria wyboru.

Data Backup 2.1

Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Dostosowany do potrzeb - Definiowanie własnej kopii zapasowej w programie Data Backup wymaga tylko wybrania źródła, miejsca docelowego i innych opcji w pojedynczym oknie dialogowym.

Program Data Backup 2.1 firmy Pro-soft Engineering (59 USD;http://http://www.prosofteng.com ) oferuje opcje zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Po pierwszym uruchomieniu program wyszukuje zewnętrzny dysk twardy i jeśli go znajdzie, umożliwia wybranie go jako domyślne miejsce docelowe. Następnie można przeciągnąć pliki, teczki lub cały wolumin do pola Sources i kliknąć przycisk Start Now, aby natychmiast rozpocząć tworzenie kopii zapasowej. Można także zapisać ustawienia w celu późniejszego wykorzystania. Dostępne są także gotowe zestawy, które umożliwiają na przykład archiwizację teczki Documents lub całego dysku startowego.

Użytkownik może wybrać jedną z sześciu metod tworzenia kopii zapasowych, które obejmują różne scenariusze. Taka elastyczność konfiguracji utrudnia trochę obsługę programu, przez co musiałem często zaglądać do podręcznika w celu określenia, która metoda sprawdzi się najlepiej w danej sytuacji. Po wybraniu metody można dostosować jej ustawienia.

Metoda Clone, jak sama nazwa wskazuje, tworzy duplikat całego dysku z możliwością uruchomienia z niego komputera. Metody Simple Copy i Full Copy kopiują całe teczki lub woluminy. W pierwszym przypadku tworzona jest przyrostowa kopia danych, natomiast Full Copy tworzy pełną kopię wszystkich plików po każdym uruchomieniu. Z kolei metoda Synchronize scala zawartość dwóch teczek lub woluminów. Niestety, mogą tu wystąpić pewne problemy, jeśli zmieniono zarówno źródło pliku, jak i jego kopię docelową. W takim przypadku synchronizacja zostaje przerwana z komunikatem nakazującym sprawdzenie dziennika. Powinny być jednak dostępne opcje rozwiązania tego konfliktu.

Dwie pozostałe metody tworzenia kopii zapasowych tworzą przyrostowe kopie nowych lub zmienionych plików, zachowując jednak wcześniejsze wersje plików (a także pliki usunięte z dysku źródłowego). Metoda Versio-ned sprawia, że dysk docelowy jest identyczny jak dysk źródłowy (lub teczka), ale starsze kopie plików są przechowywane w ukrytej teczce. Metoda Incremental zapisuje pliki każdej kopii zapasowej w oddzielnej teczce oznaczonej datą i godziną. Pierwsza metoda sprawdza się najlepiej przy archiwizacji na dyskach twardych, natomiast druga jest przeznaczona dla dysków CD i DVD.

Niestety, program Data Backup nie zapewnia bezpośredniej obsługi nagrywania danych na dyskach optycznych, co oznacza konieczność ręcznego wykonywania tej czynności.

Dostępne są bardzo rozbudowane opcje planowania. Wybrany zestaw kopii zapasowych można wykonywać w określonym dniu lub o ustalonej godzinie, a częstotliwość można określić w zakresie od jednej minuty aż po cztery tygodnie. Archiwizacja może być wykonywana po włączeniu komputera, zamontowaniu dysku docelowego lub tylko w określone dni tygodnia.

Aby odtworzyć pliki, należy wybrać polecenie File: Restore, a następnie wskazać źródło, pliki lub teczki do odtworzenia oraz miejsce docelowe. Wszystkie pozostałe czynności są wykonywane automatycznie przez program.

Poza brakiem obsługi dysków optycznych i przeciętnym działaniem funkcji synchronizacji trudno przyczepić się do programu Data Backup. Jest to dojrzała, rozbudowana aplikacja, która sprawdzi się świetnie w praktycznie dowolnej sytuacji.

Personal Backup X4 10.4

Program Personal Backup X4 10.4 firmy Intego ( 70 USD;http://www.intego.com ) ma wyjątkowo przyjazny interfejs, który bardzo ułatwia tworzenie kopii zapasowych. Wystarczy wybrać typ operacji, źródło i miejsce docelowe, a następnie kliknąć przycisk. Jednak pod tym prostym interfejsem ukrywa się rozbudowana aplikacja z zaskakująco zaawansowanymi opcjami - a także pewnymi dziwnymi ograniczeniami...