Narzędzia dyskowe cześć 4 - kontrola i diagnostyka

Jeżeli chcesz by twój dysk pracował bezawaryjne przez lata musisz o niego dbać. Przygotowaliśmy zestaw programów, które przydadzą się przez cały cykl życia nośnika - począwszy od uszykowania go do pracy, przez monitorowanie i naprawę błędów aż po zarządzanie danymi. Tym razem polecamy aplikacje do monitorowania pracy i diagnostyki napędu.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) to technologia służąca do monitorowania i raportowania stanu wielu różnych parametrów napędów. Opiera się ona głównie na sprawdzaniu wydajności, szybkości wykonywania różnych operacji oraz informacji kalibracyjnych i przewidywaniu na tej podstawie możliwości wystąpienia uszkodzeń.

Zaalarmowany wcześnie użytkownik jest w stanie odpowiednio zareagować, co minimalizuje możliwość powstania awarii i utraty danych. Z technologii tej korzysta wiele różnych narzędzi. Każdy użytkownik znajdzie program odpowiadający jego wymaganiom.

Wszystkie możliwości S.M.A.R.T. wykorzystuje HDDlife Pro. Oferuje ponadto narzędzia do monitorowania temperatury, rozbudowane funkcje raportowania i reagowania na zarejestrowane zdarzenia. Weryfikacja parametrów dysków przeprowadzana jest w czasie rzeczywistym. Użytkownik informowany jest o procentowej sprawności oraz wydajności nośnika w stosunku do nowego egzemplarza. Oprócz temperatury aktualnej notuje najwyższą w zdanym przedziale. Użytkownik o wystąpieniu danego zdarzenia może być informowany za pomocą komunikatu w zasobniku systemowym, dźwiękiem, komunikatem wysyłanym przez sieć bądź za pomocą poczty elektronicznej. Aby zapobiec ewentualnej awarii, jeżeli zostanie w ten sposób skonfigurowany, HDDlife Pro wyłączy komputer.

Narzędzia dyskowe cześć 4 - kontrola i diagnostyka

Tłumaczenie HDDlife Pro jest niekompletne ale najważniejsze funkcje są po polsku

Podobną funkcjonalność oferuje Hard Drive Inspector. Podaje on również precyzyjne informacje techniczne dotyczące każdego napędu, wyszukuje istniejące problemy konfiguracyjne i proponuje sposoby ich rozwiązania. Monitorowane w czasie rzeczywistym parametry S.M.A.R.T. można sortować i filtrować oraz obserwować ich zmiany w czasie. Jeżeli natomiast nie potrzebujesz rozbudowanego narzędzia do raportowania i alarmowania a zależy ci jedynie na niewielkim programie monitorującym zachowanie dysku skorzystaj z Drive Health. Do kontroli rozbudowanych zestawów dyskowych lokalnych i zdalnych może posłużyć Active Smart. Rejestruje on zdarzenia występujące na przestrzeni ostatnich 24 godzin.

Wymienione wcześniej programy to narzędzia komercyjne. Nie mniej funkcjonalne są jednak aplikacje bezpłatne. Jednym z bardziej znanych i popularnych na całym świecie jest CrystalDiskInfo. Monitoruje w czasie rzeczywistym wszystkie parametry, sprawdza i notuje zmiany temperatury, ma rozbudowane funkcje do filtrowania. Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące urządzeń.

Może posłużyć do zarządzania energią i optymalizacji pracy pod kątem emitowanego hałasu. Zmiany wartości poszczególnych atrybutów są wyświetlane na wykresach czasowych. Bezpłatny jest także Acronis Drive Monitor. Sprawdza on stan dysku i rejestruje krytyczne zdarzenia. Współpraca z innymi programami tego producenta pozwala mu na przykład rejestrować nieudane procedury wykonania kopii zapasowych i informować o tych zdarzeniach użytkownika.

Narzędzia dyskowe cześć 4 - kontrola i diagnostyka

CrystalDiskInfo – wszystko czego możesz się dowiedzieć o swoim dysku

Program monitoruje macierze RAID a obsługa skryptów umożliwia kontrolę tych macierzy, które nie mają wbudowanej technologii S.M.A.R.T. Raz w tygodniu generowany jest szczegółowy raport opisujący stan wszystkich nośników danych.

Do monitorowania mogą też posłużyć Hard Drive Monitor, HD Tune Pro, S.M.A.R.T. Explorer czy SMART Monitor. SeaTools współpracuje z dyskami USB, ATA (PATA/IDE), 1394, SATA i SCSI. Jeżeli zaś zależy ci jedynie na monitorowaniu temperatury napędów użyj niewielkiego HDD Thermometer.

Zarejestruje on zmiany w czasie, wyświetli stosowne komunikaty, alarmy, a w razie potrzeby uśpi, zahibernuje bądź wyłączy komputer. Wyświetlanie precyzyjnych danych o urządzeniu, informacji o producencie, modelu, numerze identyfikacyjnym a przy okazji parametrów procesora i pamięci to domena HDD ID Utility.

Narzędzia dyskowe cześć 4 - kontrola i diagnostyka

Wydajność dysku określona za pomocą CrystalDiskMark

Osobna grupę narzędzi stanowią benchmarki. Programy testujące wydajność podają szybkość zapisu i odczytu danych, wydajność wyszukiwania. Pozwalają porównać parametry na tle innych modeli czy urządzeń tego samego typu. Testy szybkości zawarte są praktycznie w każdym większym benchmarku. Ma je Everest, SiSoftware Sandra, HWiNFO32 czy AIDA32. Istnieją też jednak dedykowane narzędzia.

Wśród nich wyróżnia się CrystalDiskMark. Podaje szybkości zapisu i odczytu w trybie sekwencyjnym oraz losowym. Pozwala definiować bloki danych od 4 do 512 kilobajtów. Czas wyszukiwania danych oraz ogólną ocenę wydajności wyświetla Disk Speed. Pozwala to porównać napęd z innymi egzemplarzami. HD Tach w przeciwieństwie do wielu innych benchmarków bada średni czas odczytu w zależności od miejsca na nośniku, w którym są zapisane pliki i losowy czas dostępu. Potrafi również zmierzyć szybkość pracy kontrolera

CrystalDiskInfo w praktyce

1. Zainstaluj u uruchom program. Po chwili wyświetlone zostaną zebrane przez program informacje. Parametry S.M.A.R.T. zebrane zostały w dolnej części okna. U góry podane są ogólne informacje dotyczące napędy, takie jak numer seryjny, tryb pracy, czas pracy czy szybkość obrotowa. Z lewej widoczne jest podsumowanie dotyczące statusu nośnika oraz temperatura jego pracy.

2. Po kliknięciu przycisku ze statusem możesz ustawić progi reakcji na zarejestrowane błędy. Jeżeli masz w komputerze kilka dysków fizycznych przełączysz się pomiędzy nimi klikając reprezentujące je przyciski na pasku narzędzi.

3. Aby sprawdzić, jak poszczególne parametry zmieniały się w czasie rozwiń menu Funkcje i kliknij polecenie Wykres i wybierz z listy parametr, który chcesz obserwować {cdwyk1}.