Narzędzia wektorowe w Photoshopie

Dzięki wprowadzeniu narzędzi wektorowych do Photoshopa, możliwe jest łączenie rysunków wektorowych z antialiasowanymi bitmapami, co zapewnia wyjątkowe efekty. Digit radzi, jak osiągnąć najlepsze wyniki, unikając typowych pułapek.


Dzięki wprowadzeniu narzędzi wektorowych do Photoshopa, możliwe jest łączenie rysunków wektorowych z antialiasowanymi bitmapami, co zapewnia wyjątkowe efekty. Digit radzi, jak osiągnąć najlepsze wyniki, unikając typowych pułapek.

Ścieżki obcinania warstwy

Bardzo często słyszy się, iż Photoshop 6 pozwala na rysowanie wektorowe w dokumencie. Nie jest to jednak prawdą. Każdy kształt wektorowy - z wyjątkiem tekstu - jest po prostu ścieżką obcinania warstwy (layer clipping path), która została nałożona na warstwę bitmapy (często wypełnioną jednolitym kolorem). Ścieżki tego typu zachowują się dokładnie tak samo, jak maski warstw - zakrywają niektóre piksele, inne pozostawiając widoczne. Ponieważ ścieżka jest wektorem, to narysowana linia zawsze będzie odpowiadała rozdzielczości używanej drukarki postscriptowej.

Nakładanie ścieżek wektorowych na bitmapy

Ścieżka obcinania warstwy może być nałożona na dowolną warstwę Photoshopa. Wyobraźmy sobie, iż konieczne jest umieszczenie rysunku bitmapowego (na przykład zdjęcia plaży) wewnątrz logo firmy, ale z zachowaniem krawędzi wektorowych tego logo. Aby tego dokonać, wystarczy wkleić logo z Adobe Illustratora do Photoshopa jako ścieżkę, a nie kształt, a następnie dopasować jego położenie do bitmapy.

Ścieżka obcinania warstwy może być nałożona na dowolną warstwę Photoshopa. Wyobraźmy sobie, iż konieczne jest umieszczenie rysunku bitmapowego (na przykład zdjęcia plaży) wewnątrz logo firmy, ale z zachowaniem krawędzi wektorowych tego logo. Aby tego dokonać, wystarczy wkleić logo z Adobe Illustratora do Photoshopa jako ścieżkę, a nie kształt, a następnie dopasować jego położenie do bitmapy.

W celu konwersji istniejącej ścieżki do ścieżki obcinania warstwy należy najpierw ją zaznaczyć w palecie Paths. Teraz wybierz warstwę docelową - w tym przypadku będzie to zdjęcie plaży - i z-kliknij przycisk Add Layer Mask w palecie Layers. Teraz można użyć narzędzia Direct Selection do edycji kształtu ścieżki tak, aby ukryć lub odkryć wybrane fragmenty rysunku w tle. Możliwe jest nawet zastosowanie efektów warstw, takich jak zmiany przezroczystości i przenikania, cieni itd.

Po utworzeniu ścieżki wycinania warstwy w palecie Layers pojawi się jej miniaturka, która przypomina wyglądem maskę warstwy. Oba typy miniaturek można rozróżnić dzięki czarnej, poziomej linii po prawej stronie ikonki ścieżki (zobacz ramkę "Praca z wektorami").

Użycie wektorów i warstw dopasowania

Ścieżki obcinania warstwy mogą być stosowane także na warstwach dopasowania, dzięki czemu na przykład logo wektorowe pojawi się jako bichromia (duotone) nad kolorową bitmapą. Aby tego dokonać, wystarczy wykonać wcześniej opisane kroki w celu nałożenia ścieżki na warstwę dopasowania Gradient Map, znajdującą się ponad rysunkiem w tle. Warstwa dopasowania może być utworzona

po zaznaczeniu dowolnej ścieżki w palecie Paths. W takim przypadku Photoshop automatycznie przydzieli tę ścieżkę jako ścieżkę obcinania warstwy.

Inwersja ścieżki

Jednym z minusów Photoshopa jest brak prostego sposobu inwersji ścieżki obcinania warstwy po dodaniu do warstwy. Na szczęście można jednak tego dokonać.

Po zaznaczeniu warstwy otwórz paletę Paths i wybierz żądaną ścieżkę. Teraz zaznacz ścieżkę w oknie dokumentu poprzez z-kliknięcie narzędziem Shape (lub użycie narzędzia Path Selection i kliknięcie z przyciskiem Option). Teraz kliknij przycisk Add To Path Area lub Subtract From Path Area (oba przyciski w pasku Options). Jedna z tych metod powinna zadziałać.


#Praca z wektorami# Ścieżki obcinania warstwy w Photoshopie dają złudzenie pracy z rysunkami wektorowymi, choć mogą być dodane do dowolnej warstwy. Pozioma linia w palecie Layers wskazuje, iż miniaturka po prawej stronie odnosi się do ścieżki obcinania warstwy, a nie do typowej maski warstwy.