Narzędziowy pojedynek


Optymalizacja twardego dysku

Narzędziowy pojedynek

System Cleaner 98 przeszukuje wybrane dyski pod kątem tymczasowych i zdublowanych plików.

Zadanie 1 - Defragmentacja Moduł Speed Disk analizuje dysk, podaje stopień zdefragmentowania i proponuje metodę porządkowania zasobów. Program pozwala defragmentować plik wymiany Windows. Często odczytywane dane są umieszczane na początku dysku, by skrócić czas wczytywania. Modyfikowane pliki wędrują na koniec dysku. Speed Disk poradził sobie ze zdefragmentowaniem partycji 2 GB w 11 minut.

System Windows 98 jest wyposażony w narzędzie do defragmentowania zasobów dyskowych. Program Defrag potrafi ustawiać często używane programy na początku dysku, by mogły być szybciej uruchamiane. Narzędzie nie wyświetla stopnia zdefragmentowania dysku, więc decyzję o porządkowaniu dysku trzeba podejmować w ciemno. Defragmentacja tej samej partycji zajęła około 50 minut.

Zadanie 2 - Porządkowanie dysku Pakiet Norton Utilities 2000 nie zawiera narzędzia do wyszukiwania i usuwania plików tymczasowych. Trzeba nabyć inny produkt Symanteca - Norton CleanSweep.

W pierwszym podejściu nasz ekspert korzysta z narzędzia Porządkowanie dysku, które jest składnikiem Windows 98. Program usuwa z katalogu Windows\Temp pliki starsze niż tygodniowe, opróżnia Kosz i bufor Internet Explorera. Narzędzie nie wyszukuje innych plików tymczasowych, a ilość zwolnionego miejsca jest niewielka. Dlatego sięgamy po shareware'owy System Cleaner 98. Ekspert wybrał napęd i typy plików. Po 20 sekundach program sporządził listę niepotrzebnych zbiorów. Usuwając je, zyskaliśmy dodatkowe 2 MB wolnego miejsca.

<HR ALIGN+"CENTER" WIDTH="50%">

Podsumowanie: OPTYMALIZACJA DYSKU

W kategorii defragmentowania dysku zwycięża bezsprzecznie Norton Utilities. Działa bardzo szybko, pozwala defragmentować plik wymiany i jest uniwersalny w konfiguracji. Wady narzędzia systemu Windows to przede wszystkim powolna praca i brak informacji o stopniu zdefragmentowania.

Tymczasem w drugim zadaniu pakiet Norton Utilities nas rozczarował. Podczas gdy ostatnia wersja (NU 4) oferowała narzędzie do usuwania zbędnych plików, nie znaleźliśmy go w najnowszej wersji Nortona. Użytkownicy pakietu są zmuszeni sięgać po inne programy, np. shareware'owy System Cleaner 98.

<HR ALIGN+"CENTER" WIDTH="50%">

Optymalizacja Rejestru

Narzędziowy pojedynek

Norton Registry Tracker protokołuje instalacje aplikacji i wyświetla wszystkie zmiany w Rejestrze.

Zadanie 3 - Porządkowanie Rejestru Zadaniem ekspertów jest usunięcie wpisów pozostałych w Rejestrze po manualnym usunięciu plików programu Paint Shop Pro. Uruchamiamy moduł WinDoctor (Norton Utilities). Program sprawdza integralność Rejestru, po czym szuka porzuconych wpisów w Rejestrze i błędnych skojarzeń plików na dysku. Po siedmiu minutach narzędzie wyświetla listę stu osiemnastu błędów. Znajdujemy na niej klucze Paint Shop Pro, choć nie wszystkie (tylko te, które wskazują na nieistniejące pliki).

Ekspert Windows 98 korzysta z freeware'owego narzędzia Microsoftu RegClean 4.1a. Skanowanie Rejestru trwa około 30 sekund. Program znalazł w Rejestrze dwieście czterdzieści trzy nieprawidłowe wpisy, m. in. odnoszące się do nieistniejących plików Paint Shop Pro. Po usunięciu błędów RegClean generuje plik REG, który pozwala odtworzyć stan Rejestru przed porządkowaniem.

Zadanie 4 - Protokołowanie instalacji Na przykładzie aplikacji FinePrint chcemy sprawdzić, jakie zmiany w systemie są dokonywane podczas instalacji. Ekspert od Norton Utilities uruchamia moduł Registry Tracker, który zapisuje aktualny stan systemu - Rejestr, zawartość niektórych katalogów (np. \Windows\System) i plików systemowych (np. WIN.INI). Po zainstalowaniu FinePrinta narzędzie stwierdza modyfikacje systemu. Sporządza kolejną migawkę, porównuje ją z pierwszą i wyświetla różnice w oddzielnym oknie. Na życzenie można cofnąć wszystkie zmiany w systemie lub wydrukować protokół modyfikacji.

Drugi ekspert pobiera z Internetu shareware'owy program RegSnap. Program działa podobnie do Registry Trackera. Tworzy migawkę systemu przed i po zainstalowaniu aplikacji. Następnie porównuje je i wyświetla zmiany. Narzędzie tworzy dwa pliki REG, dzięki czemu można cofać i przywracać modyfikacje systemu. Można zapisać protokół na dysku.

<HR ALIGN+"CENTER" WIDTH="50%">

Podsumowanie: OPTYMALIZACJA REJESTRU

WinDoctor z pakietu Norton Utilities jest dość gruntowny, lecz mimo to znalazł w Rejestrze mniej niepoprawnych wpisów niż freeware'owy RegClean. Za to przeskanował twardy dysk w poszukiwaniu porzuconych skojarzeń. Poza tym podejmuje próbę skorygowania błędnych wpisów Rejestru, nim zaproponuje ich usunięcie.

Prosty wygląd i skromny zasób funkcji to cechy narzędzia RegClean. Oba programy znalazły tylko te wpisy, które wskazywały na nieistniejące pliki. W przypadku pozostałych narzędzia musiałyby dysponować sztuczną inteligencją, by decydować, które z nich mogą być usunięte, a które nie.

W protokołowaniu czynności instalacyjnych oba narzędzia wypadły mniej więcej tak samo. Zadanie to nie przysporzyło im żadnych problemów. Moduł Nortona jest wygodniejszy, bo automatycznie monitoruje zmiany w Rejestrze, za to nie pozwala eksportować protokołów i migawek systemu, co jest możliwe w shareware'owym RegSnapie.