Narzędziowy pojedynek


Testowanie wydajności

Narzędziowy pojedynek

Program Sandra oferuje obszerne testy benchmarkowe.

Zadanie 5 - Analiza sprzętowa Moduł System Information podaje parametry elementów peceta i bada wydajność niektórych podzespołów sprzętowych (oprócz pamięci roboczej i karty graficznej). Ogólną wydajność peceta Norton ocenił na 166 punktów. Jako wartość referencyjną podaje 205 punktów - wynik komputera z procesorem Pentium II 450. Fizyczny test napędów daje dokładne wyniki, gdyż program zapisuje dane bezpośrednio na nośnik. W przypadku twardego dysku Norton ustalił prędkość 6,8 MB/s, logiczny benchmark (wykorzystujący bufor Windows) napędu CD-ROM podał 9,8 MB/s. Powtarzając testy, uzyskaliśmy takie same wyniki.

Ekspert narzędzi shareware'owych uruchamia program Sandra 99 Standard. Wersja standardowa jest bezpłatna, lecz nie zawiera wszystkich benchmarków. Są dostępne w wersji profesjonalnej za 29 dolarów. Wyniki są wyświetlane w postaci wykresu. Napęd CD-ROM uzyskał 1552 punktów - o 400 mniej od referencyjnego wyniku napędu 32x(max). Wyniki są stabilne w kolejnych testach (w przypadku twardego dysku różnią się od siebie o ok. 7 procent). W wersji Standard brakuje testów wydajności graficznej. Ekspert sięga po freeware'owy Final Reality, który oferuje benchmarki grafiki 2D i 3D.

<HR ALIGN="CENTER" WIDTH="50%">

Podsumowanie: TESTOWANIE WYDAJNOŚCI

W niniejszym zadaniu trudno wydać jednoznaczny werdykt, ponieważ każdy z benchmarków mierzy wydajność według innych kryteriów. Stąd różne wyniki tego samego podzespołu badanego przez różne benchmarki. Niemniej jednak freeware'owa

Sandra 99 Standard okazała się bardziej funkcjonalna, gdyż pozwala testować wszystkie podstawowe elementy sprzętowe. Norton Utilities dysponuje zaledwie trzema benchmarkami: twardego dysku, napędu CD-ROM i łącznej wydajności systemu.

Po opracowaniu wyników pojedynku zbadaliśmy laboratoryjnie skuteczność obu programów. Jak się okazuje, żaden z nich nie oferuje idealnie dokładnych wyników. Przyczyna leży zapewne w tym, że programy mają za mało czasu na dokonanie pomiarów i przeprowadzenie testów.

<HR ALIGN="CENTER" WIDTH="50%">

Monitorowanie systemu

Narzędziowy pojedynek

Monitor systemu jest narzędziem prostym, lecz dokładnym i... bezpłatnym.

Zadanie 6 - Monitorowanie wykorzystania zasobów systemowych W celu ustalenia rozmiaru pliku wymiany, wykorzystania procesora i wolnej pamięci roboczej uruchamiamy moduł System Doctor. Narzędzie Nortona spełnia wszystkie warunki. Pozwala ustalać wartości graniczne, których przekroczenie powoduje wyświetlenie alarmu. Użytkownik może definiować odstępy czasu, w których program aktualizuje monitorowane wartości. Istnieje możliwość zapisywania konfiguracji programu jako profilów i przywoływania ich do określonych zadań.

Drugi ekspert uruchamia Monitor systemu - wewnętrzne narzędzie Windows. Program pozwala monitorować wiele parametrów, m. in. trzy wymienione powyżej. Oferuje możliwość ustalania interwału aktualizowania wykresów.

<HR ALIGN="CENTER" WIDTH="50%">

Podsumowanie: MONITOROWANIE SYSTEMU

Narzędzia obu ekspertów poradziły sobie z zadaniami w tej kategorii pojedynku. Monitor systemu Windows ma skąpy interfejs, ale potrafi śledzić wszystkie istotne parametry. Moduł pakietu Norton Utilities cechuje się atrakcyjniejszą szatą graficzną i oferuje więcej funkcji, np. może ostrzegać użytkownika, gdy wybrany parametr przekroczy ustaloną wartość. Jednak miej na uwadze, że ze względu na swój bogaty wystrój System Doctor pochłania niemałą część zasobów systemowych.