Narzędziowy pojedynek


Dostosowywanie Windows

Narzędziowy pojedynek

Defragmentacja partycji o pojemności 2 GB zajęła Norton Speeddiskowi zaledwie 11 minut.

Zadanie 7 - Modyfikowanie ukrytych ustawień Windows Zadaniem ekspertów jest zmiana nazwy Kosza, usunięcie foldera Ulubione z menu Start i włączenie menu startowego DOS-u. Pakiet Norton Utilities 2000 nie oferuje narzędzi do konfigurowania ukrytych ustawień Windows, więc nie pozwala wykonać żadnego z powyższych zadań.

Ekspert narzędzi shareware'owych sięga po Tweak UI - program wchodzący w skład pakietu Microsoft Powertoys (znajduje się w katalogu \Tools\Reskit\Powertoy na instalacyjnej płycie Windows 98). Za pomocą Tweak UI ekspertowi udaje się rozwiązać wszystkie opisane zadania.

Zadanie 8 - Modyfikowanie pliku COMMAND.COM Eksperci mają za zadanie wymienić dosowe polecenie DEL na WIP. Najpierw korzystamy z Disk Editora, będącego składnikiem pakietu Norton Utilities. Zmiana nazwy poleceń nie przysparza ekspertowi większych trudności.

Drugi ekspert rozwiązał zadanie za pomocą programu Hex Workshop. Także w tym przypadku "łatanieŢ plików odbyło się szybko i bezproblemowo.

<HR ALIGN="CENTER" WIDTH="50%">

Podsumowanie: DOSTOSOWYWANIE WINDOWS

Pakiet Norton Utilities nie dysponuje narzędziem do modyfikowania ustawień systemu, których nie można zmienić środkami dostępnymi w Windows. W tym przypadku użytkownicy muszą korzystać z narzędzi dostępnych w Internecie. Bardzo funkcjonalny i wygodny jest np. Tweak UI z pakietu MS PowerToys, który (w wersji do Windows 98) wykonał wszystkie stawiane mu zadania.

Przy "łataniu" pliku COMMAND.COM niepokonany okazał się edytor szesnastkowy Hex Workshop. Pod względem łatwości obsługi wypadł lepiej od DiskEdita z Norton Utilities. Oba edytory pozwalają manipulować bezpośrednio danymi umieszczonymi na twardym dysku. Ponieważ szkody spowodowane nieumyślnym uszkodzeniem zasobów (np. sektora startowego) mogą być niepowetowane, z narzędzi powinni korzystać tylko zaawansowaniu użytkownicy. Ponadto zalecamy tworzyć za każdym razem kopie zapasowe modyfikowanych zasobów.

<HR ALIGN="CENTER" WIDTH="50%">

Awarie

Narzędziowy pojedynek

Darmowy RegClean znalazł więcej błędnych wpisów Rejestru niż WinDoctor.

Zadanie 9 - Badanie twardego dysku Zadaniem jest sprawdzenie, czy twardy dysk zawiera błędy. Ekspert Nortona sięga po moduł Disk Doctor. Narzędzie znalazło pliki z nieprawidłowymi datami i utracone jednostki alokacyjne. Utracone fragmenty plików można zapisywać w zbiorach CHK. Test powierzchni nośnika trwał 7 minut. Użytkownik może usuwać ewentualne błędy i cofać modyfikacje (w tym celu trzeba utworzyć specjalną dyskietkę, na której protokołowane są wszystkie zmiany na dysku).

W teście narzędzi alternatywnych korzystamy z programu ScanDisk, który jest w standardowym wyposażeniu Windows 98. Podobnie do konkurenta, program odnalazł i skorygował pliki z nieprawidłowymi datami oraz trzy utracone segmenty danych (które wygenerowaliśmy, zawieszając system operacyjny). Segmenty można usuwać z dysku lub zapisywać w postaci plików CHK. ScanDisk oferuje możliwość skanowania powierzchni dysku w poszukiwaniu fizycznych błędów nośnika.

Zadanie 10 - Tworzenie dyskietek awaryjnych Dyskietki awaryjne mają umożliwić uruchomienie systemu w przypadku awarii. Moduł Rescue Disk dostępny w pakiecie Norton Utilities archiwizuje na nośnikach ZIP dane potrzebne do uruchomienia Windows. Na zwykłe dyskietki pozwala skopiować pliki systemowe DOS-u i wybrane narzędzia Nortona. Zestaw z podstawowymi narzędziami obejmuje trzy dyskietki. Przypuszczenia eksperta są prawidłowe. W systemie brakuje pliku EXPLORER.EXE. Program Unerase z dyskietki awaryjnej pozwala naprawić błąd i uruchomić system.

Windows 98 udostępnia polecenie tworzenia dyskietek awaryjnych. Narzędzia są na niej umieszczane w skompresowanej postaci. W przypadku awarii można uruchomić DOS, a narzędzia są rozpakowywane do wirtualnego dysku w pamięci RAM. Ekspert potrafi zdiagnozować błąd, lecz na dyskietce nie ma programu do przywracania usuniętych plików. Jednak program EXT.EXE pozwala mu wyodrębnić i skopiować brakujący plik z instalacyjnej płyty Windows 98. Dzięki temu można uruchomić system.