Następna generacja

Według najnowszego raportu National Center for Education Statistics, 95% amerykańskich szkół ma dostęp do Internetu. Amerykańscy uczniowie korzystający z powszechnego dostępu do sieci stanowią przyszłą generację młodych ludzi wychowanych z myszką w dłoni.

Według najnowszego raportu National Center for Education Statistics, 95% amerykańskich szkół ma dostęp do Internetu. Bez względu na to, czy jest to mała czy duża szkoła, znajduje się w rejonie rolniczym czy w dużym mieście - wszyscy uczniowie mają równe szanse dostępu do sieci. Amerykańscy uczniowie korzystający z powszechnego dostępu do sieci stanowią przyszłą generację młodych ludzi wychowanych z myszką w dłoni.

Nikt już nie ma dzisiaj wątpliwości, że następne dekady przyniosą znaczącą rewolucję socjalną, kiedy dzisiejsi młodzi internauci dojrzeją i staną się opiniotwórczą siłą w społeczeństwie.

Wpływ Internetu nie jest jednak moralnie jednoznaczny. Sieć rzeczywiście daje niespotykane wcześniej możliwości edukacji i komunikacji, przełamuje geograficzne, klasowe i rasowe bariery, nauczyciele i rodzice są jednak zaniepokojeni łatwym dostępem młodzieży do treści pornograficznych oraz materiałów promujących przemoc i nienawiść. Ponadto, według badań Instytutu Stanford, Internet kształtuje izolowaną społeczność, bowiem młodzi ludzie coraz więcej czasu spędzają na serfowaniu, zaniedbując towarzyskie kontakty. Pomimo takich wyników, nikt nie twierdzi, że 98% amerykańskich nastolatków, którzy mają obecnie dostęp do sieci, zatraci w przyszłości zdolność porozumiewania się z innymi ludźmi.

Więcej informacji: www.nua.ie/surveys