Nastroje społeczne w dół

68% Polaków oceniło w październiku br. sytuację gospodarczą Polski jako złą, a jako dobrą jedynie 5%.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), w październiku źle sytuację gospodarczą kraju ocenił taki sam odsetek respondentów jak we wrześniu br., czyli 67%. Dobrze sytuację Polski oceniło zaledwie 5% badanych (podobnie jak we wrześniu br.), a neutralnie – 22%.

„Październik przyniósł nieznaczne pogorszenie nastrojów społecznych. Gorsze niż we wrześniu są ogólne oceny kierunku rozwoju sytuacji w kraju, nieco bardziej pesymistyczne są też prognozy” – napisano w komunikacie CBOS-u.

16% spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku (o 2 punkty procentowe mniej niż we wrześniu br.). 45% uważa, że nic się nie zmieni, a 16% - że sytuacja gospodarcza się poprawi.

O 3 punkty procentowe – do 67% - wzrósł odsetek osób negatywnie oceniających rozwój sytuacji w kraju, pozytywne oczekiwania ma jedna piąta ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-6 października br. na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków liczącej 1016 osób.


Zobacz również