Nasycenie tła

By zwrócić uwagę obserwatora na główny motyw zdjęcia, można bardzo subtelnie zagrać kolorem. Postronny widz nawet się nie domyśli, że zdjęcie było korygowane w programie graficznym.

By zwrócić uwagę obserwatora na główny motyw zdjęcia, można bardzo subtelnie zagrać kolorem. Postronny widz nawet się nie domyśli, że zdjęcie było korygowane w programie graficznym.

W ZOOM-ie nr 4/2004 opisaliśmy, jak stworzyć zdjęcie czarno-białe z jednym elementem kolorowym. Dziś pokażemy, jak przyciągnąć wzrok oglądającego w mniej ewidentny sposób. Metoda opisana w zeszłym numerze polegała na wyselekcjonowaniu konkretnego obszaru zdjęcia i zmniejszeniu do zera nasycenia kolorów poza tym obszarem. Fotoedytorzy stosują ten zabieg bardzo często, ale nie przesuwają suwaka nasycenia do oporu, tylko trochę. W efekcie tło przestaje przyciągać oko feerią barw, staje się bardziej neutralne, a przez to główny motyw zdjęcia "wychodzi do przodu". Zaznaczamy główny motyw zdjęcia za pomocą lassa magnetycznego i pędzla selekcji, a potem dokonujemy odwrócenia zaznaczenia i przy użyciu narzędzia Hue/Saturation (Enchance->Adjust Color->Hue/Saturation) zmniejszamy nasycenie (Saturation) tła.

Nasycenie tła

Przed

Nasycenie tła

Po

1 Zaczynamy od wybrania głównego motywu zdjęcia. Robimy to za pomocą narzędzia "Magnetic Lasso".

Nasycenie tła
2 Po odwróceniu selekcji poleceniem Selection->Inverse Selection wywołujemy okienko Hue/Saturation, naciskając jednocześnie Ctrl+Shift+U. Przesuwamy suwak Saturation, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Nasycenie tła