Naturalnie centralnie

Jeżeli decydujemy się na system złożony z kolumn, pochodzących od różnych producentów, musimy wziąć pod uwagę zarówno materiał, z jakiego wykonano głośniki, jak i oferowaną przez nie moc. Mieszanie jakości nie jest tu wskazane.


Jeżeli decydujemy się na system złożony z kolumn, pochodzących od różnych producentów, musimy wziąć pod uwagę zarówno materiał, z jakiego wykonano głośniki, jak i oferowaną przez nie moc. Mieszanie jakości nie jest tu wskazane.

Kolumny centralne to coraz częściej spotykane głośniki wzbogacające oferty przestrzenne w systemach kina domowego. Głośnik centralny zwany inaczej dialogowym służy, jak sama nazwa wskazuje, do zwiększenia czytelności dialogów. Jego zadaniem jest uzupełnienie panoramy stworzonej przez przednie kolumny główne. Kompilacja trzech pierwszych głośników wpływa na finalny efekt otrzymanego brzmienia, dlatego moduł dialogowy powinien być dokładnie i starannie dobrany do pozostałych elementów zestawu. Aby jednak jakość brzmienia przyniosła oczekiwany efekt, kanał centralny musi cechować się przede wszystkim neutralnością i starannością w reprodukcji głosów.

Większość konstrukcji kolumn centralnych ze względu na wielkość głośników zakłada brak możliwości przekazywania najniższych częstotliwości pasma. Jednak nie zawsze jest to reguła. Format Dolby Digital dostarcza do kolumny dialogowej pełen zakres częstotliwości. Zatem nie powinny być one ograniczone w zakresie możliwości reprodukcji basu. Jedną z ciekawostek powinien być głośnik centralny Definitive Technology, którego konstrukcja zakłada istnienie aktywnego przetwornika niskotonowego. Rozwiązanie nie tyle ciekawe, ile niezwykle funkcjonalne. Zestawiając system kinowy, możemy z powodzeniem zaaplikować pięć głośników i pięć integralnych subwooferów, wbudowanych w kolumny.

Najczęściej jednak stosowanym rozwiązaniem jest kompilacja dwóch głośników niskośredniotonowych zamontowanych w poziomie, ze znajdującym się między nimi przetwornikiem wysokotonowym. Wszelkie z możliwych rozwiązań dążą do zoptymalizowania charakterystyk kierunkowych i doprowadzenia do ich symetryczności oraz do minimalizowania wysokości obudowy w celu uzyskania jak największej liczby możliwych ustawień.

Coraz więcej kolumn zarówno podstawkowych, jak i podłogowych przeznaczonych jest do pracy w pobliżu ekranu telewizora, co zmusza do zastosowania w nich ekranowania. Ale tutaj również spotykamy wyjątki, szczególnie gdy w systemie pracuje 5 identycznych małych satelitów. Niemniej istotnym parametrem jest ustawienie kolumny. Konfigurując kino domowe w systemie Dolby Digital, zazwyczaj otrzymujemy możliwość regulacji zarówno odległości przetwornika od słuchacza, jak również jego głośności. Mimo dostępnych możliwości ustawień powinniśmy jednak spróbować zdać się na magię głośników i zrezygnować ze sztucznych modulacji.

Równie istotna jest wysokość kanału centralnego. Ideałem jest rozwiązanie stricte kinowe, zakładające usytuowanie dialogu za ekranem. Ci, którzy wykorzystują projektory, powinni spróbować właśnie takiego rozwiązania. Innymi konfiguracjami są dół i góra ekranu. Należy jednak pamiętać, że głośnik centralny musi znajdować się w pionowej osi symetrii naszego telewizora. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie kolumn wbudowanych w telewizor. Tego typu adaptacja będzie możliwa tylko w przypadku wyposażenia odbiornika w odpowiednie wejścia audio, najczęściej umiejscowione na jednym ze złącz scart, a ponadto wbudowane głośniki będą zbliżone charakterystyką do kanałów głównych.

Wszelkie z możliwych rozwiązań, a jest ich niemało, powinny być dobierane do warunków akustycznych pomieszczenia, proporcji ścian i możliwości urządzeń współdziałających. Pod uwagę należy wziąć również odległość kolumn od ścian, ich ustawienie względem słuchacza oraz własne preferencje brzmieniowe. Aby w pełni zaprezentować możliwości kanałów centralnych, przedstawione zostaną modele różnych producentów, a porównaniu zostaną poddane rozwiązania konstrukcyjne i możliwości brzmieniowe.