Nauczanie na odległość


Nauczanie asynchroniczne

Nauczanie na odległość

Lotus LearningSpace składa się z niezależnych modułów LearningSpace Forum oraz LearningSpace Live.

Uczestnicy kursu odbywającego się w trybie asynchronicznym uczestniczą w nim w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Spotkanie się o umówionej porze na zajęcia nie jest wymagane. Zdarza się, że w danej chwili więcej niż jedna osoba korzysta z systemu, jednakże nie ma to istotniejszego wpływu na przebieg szkolenia. Mogłoby się wydawać, że nie różni się to od indywidualnego uczenia się przy użyciu ogólnie dostępnych multimedialnych kursów do nauki na przykład języków obcych. Jest jednak inaczej, bowiem uczestnicy mogą w każdej chwili zwrócić się z pytaniem do instruktora moderującego przebieg zajęć lub do innych uczestników szkolenia. Nawet jeśli odpowiedź pojawi się po kilku godzinach, to świadomość bycia częścią większej społeczności pracującej wspólnie nad określonym tematem wpływa na wszystkich mobilizująco.

Jeden z uczestników asynchronicznego kursu w Lotus LearningSpace tak określił tę różnicę: "Na tradycyjnym kursie chłonę wiedzę, siedząc na tylnej kanapie limuzyny prowadzonej przez instruktora. W Lotus LearningSpace muszę usiąść za kierownicą. Instruktor może podpowiedzieć, przy jakiej prędkości zmienia się bieg, ale samochód prowadzę osobiście."

Nauczanie synchroniczne

Kurs odbywający się w trybie synchronicznym oznacza, że użytkownicy uczestniczą w wydarzeniu przypominającym pod wieloma względami tradycyjne szkolenie. Zasadniczą różnicą jest to, że nie muszą udawać się do żadnego centrum edukacyjnego, a siadają do komputerów przy swoich biurkach.

Nauczanie synchroniczne ma formę zajęć grupowych, a jego przebieg jest na bieżąco moderowany przez instruktora. Wykład, ćwiczenia, prezentacje, dyskusje, nawet przerwy na kawę to typowe elementy tego typu szkoleń. Instruktor musi dysponować odpowiednim zestawem narzędzi, by kontrolować przebieg kursu, zadawać uczestnikom pytania, udzielać im głosu oraz monitorować, kto w danej chwili uczestniczy aktywnie w zajęciach. Lotus LearningSpace Live spełnia te wymogi, został wyposażony, między innymi, w mechanizmy zgodne ze standardami T.120 oraz ITU H.323, pozwalającymi na przeprowadzanie audiowideo konferencji w czasie rzeczywistym.

Zastosowania w firmach komercyjnych

Firmy komercyjne korzystają z nauczania na odległość, aby zmniejszyć koszty związane z organizowaniem szkoleń dla swoich pracowników. W każdej organizacji funkcjonują określone standardy i procedury postępowania, nie wspominając o zwykłych zasadach BHP lub obowiązujących regułach bezpieczeństwa. Jeśli pracodawca oczekuje przestrzegania tych zasad, to powinien je przyswoić swoim pracownikom, a to, w zależności od tematyki, oznacza krótsze lub dłuższe szkolenie.

Kursy o takiej treści można w bardzo prosty sposób opracować za pomocą Lotus LearningSpace. Co więcej, zagadnienia trudne do nauki i nużące można uatrakcyjnić poprzez umieszczenie ich w multimedialnej oprawie. Nowy pracownik w pierwszym dniu pracy może od razu zacząć poznawać reguły obowiązujące w danej firmie. Dzięki temu proces wdrożenia go w nowe obowiązki ulega znacznemu skróceniu, a nietypowy i atrakcyjny sposób ich przedstawienia motywuje do efektywnej pracy w nowym miejscu.

Każdy kurs może się kończyć sprawdzianem w postaci quizu, testu lub egzaminu, co w znacznym stopniu mobilizuje uczestników zajęć do poważnego potraktowania omawianych zagadnień. Lotus LearningSpace jest systemem dostępnym przez 365 dni w roku, dzięki temu uczestnik kursu może sięgnąć do potrzebnych mu informacji w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Zastosowania na wyższych uczelniach

Lotus LearningSpace został zbudowany na bazie systemu Lotus Notes i Domino, pozwalającego na błyskawiczne publikowanie zawartości baz danych Lotus Notes w Internecie. Oznacza to, że nasz kurs może być w każdej chwili dostępny przez dowolną przeglądarkę internetową. Dostęp do Internetu jest coraz powszechniejszy. Choć szybkość przesyłania danych w Polsce pozostawia wiele do życzenia, to zwiększenie przepustowości sieci jest wyłącznie kwestią czasu.

Wyższe uczelnie mogą czerpać o wiele więcej z nauczania na odległość niż firmy lub administracja państwowa, które z reguły skupiają się na swoich wewnętrznych potrzebach. W przypadku uczelni oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów masowych szkoleń to tylko jedna korzyść, drugą staje się możliwość zarabiania pieniędzy.

Bardzo modne ostatnio studia dla pracujących wymagają od słuchaczy, by systematycznie przyjeżdżali na zajęcia na kilka dni w miesiącu. Jeśli część zajęć mogłaby się odbywać w trybie nauczania na odległość, to uczestnicy oszczędzają pieniądze i czas. Studia stają się przez to bardziej dostępne, gdyż osoby, które nie mogłyby pozwolić sobie na naukę ze względu na uciążliwość dojazdów, zdecydują się na podjęcie studiów przy mniejszym obciążeniu podróżami.