Nauczanie na odległość


Zastosowania w administracji państwowej

Nauczanie na odległość

Lotus Domino pozwala na błyskawiczne publikowanie kursów w Internecie.

Przepisy prawne, ustawy i akty wykonawcze to codzienna rzeczywistość urzędów, a obowiązujące prawo podlega stałej ewolucji i zmianom. Administracja państwowa, która zatrudnia tysiące osób, stoi przed niebagatelnym wyzwaniem - musi dostarczyć urzędnikom rzetelną informację o zmianach przepisów i ich interpretacji.

Gdyby umieścić zmiany w postaci krótkich instruktaży w LearningSpace, to dostęp do informacji byłby błyskawiczny, a ewentualne wątpliwości mógłby wyjaśnić specjalista pełniący gościnnie rolę moderatora. W kontekście takich możliwości rozsyłanie tradycyjnych okólników wydaje się prawdziwym archaizmem.

Konkluzja

Lotus LearningSpace to alternatywa dla tradycyjnego sposobu nauczania. Jest do wykorzystania tu i teraz, bowiem tylko pozornie wyprzedza epokę, w której powstała. W naszym obszarze kulturowym szkolenia tradycyjne mają niekwestionowaną i silną pozycję Đ przecież nie każdy typ kursu można przeprowadzać w formie nauczania na odległość. Pozostaje jednak wiele sytuacji, w których Lotus LearningSpace jest idealnym sposobem przekazywania wiedzy. Nie jest wykluczone, że ten kto odkryje ten potencjał jako pierwszy, wyprzedzi o kilka długości konkurencję, wszak biznes to właściwa informacja, we właściwym miejscu i czasie.