Nauka i biznes w Polsce rozmawiają z rzadka

Według przygotowanego na zlecenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) raportu ARC Rynek i Opinia, 52% przedsiębiorców nie współpracowało w ciągu ostatnich 2 lat z naukowcami.

W Polsce utrzymuje się niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw , polskie firmy nie inwestują w badania i rozwój. Pomimo to przedsiębiorcy, którzy nie podjęli współpracy z naukowcami twierdzą, że nie widzą takiej potrzeby lub możliwości. Główną barierą we współpracy jest ich zdaniem brak dostatecznych zachęt ze strony władz (37%) oraz zbyt wysokie koszty współpracy z ośrodkami naukowymi (32%).

Zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy skarżą się na brak ofert współpracy. Zdaniem 40% właścicieli firm naukowcy nie znają realiów biznesowych oraz rynku na którym działa przedsiębiorstwo. Z kolei naukowcy uważają, że przedsiębiorcy nie mają świadomości jakie korzyści mogą osiągnąć we współpracy z ośrodkami naukowymi. Za największą przeszkodę we współpracy z biznesem uważają właśnie inicjatywy ze strony przedsiębiorców (60%) oraz brak systemów zachęt ze strony uczelni (42%).

Zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy skarżą się na brak wartościowych informacji o możliwości współpracy (26% przedsiębiorców i 34% naukowców). Przedstawiciele ośrodków naukowych za poważną barierę uważają także brak pośredników we współpracy między biznesem a nauką.

MNiSW rozpoczyna kampanię informacyjną, której celem będzie prezentowanie możliwości oraz korzyści płynących ze współpracy. Zamierza podjąć także szereg innych działań, m.in. wspierać innowacyjną przedsiębiorczość akademicką a także promować tzw. projekty celowe. MNiSW zapowiada również nowelizację ustawy o zasadach finansowania nauki a także opracowanie projektu mającego wspierać patentowanie wynalazków. "Będziemy stymulować rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami. Zamierzamy podjąć kroki mające na celu ułatwienie komercjalizacji badań naukowych. Chcemy finansować najlepsze, najbardziej efektywne jednostki naukowe nastawione na współpracę z biznesem. Będziemy też motywować duże firmy do prowadzenia prac badawczych" - powiedział Olaf Gajl, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2007 r. uruchomiony zostanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki. W ciągu najbliższych 7 lat do dyspozycji przedsiębiorców i naukowców będzie 8 mld EUR. Środki te będzie można przeznaczyć na badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz infrastrukturę sfery B+R.


Zobacz również