Nauka programowania i szerokopasmowy internet w polskich szkołach

W polskich szkołach od pierwszej klasy szkoły podstawowej obecne będą lekcje programowania. Towarzyszyło temu będzie zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu.

Uczniów polskich szkół czekają bardzo ważne zmiany, które mogą mieć bardzo istotny wpływ na ich rozwój i przyszłość. Ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli bowiem, że we wszystkich szkołach w Polsce pojawić mają się zajęcia, na których dzieci będą się uczyły programowania.

"Na poważnie zaczynamy uczyć dzieci podstaw programowania. Zaczynamy od pilotażu w 2016 r. Od 2017 r. zmiany we wszystkich szkołach. Żyjemy w czasach, w których programować mogą nie tylko wykwalifikowani informatycy. Umiejętność programowania staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Naszym celem jest upowszechnienie tej wiedzy w całym społeczeństwie. Dzisiaj stawiamy pierwszy krok na tej drodze" - ogłosiła Anna Zalewska, minister edukacji narodowej w rządzie Beaty Szydło.

Jeżeli zapowiedzi te zostaną zrealizowane oznaczać to będzie, że umiejętność programowania stanie się elementem powszechnego kształcenia informatycznego. To szalenie istotne, ponieważ programowanie wpływa na logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów. Poprawia też umiejętności dziecka w zakresie organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów oraz umożliwia budowanie kompetencji potrzebnych do współpracy. Tym samym również dzieci, które nie będą w późniejszym okresie kształciły się w kierunku informatycznym zyskają bardzo przydatne umiejętności.

Oczywiście, aby dokonać tak istotnej zmiany potrzebna będzie wykwalifikowana kadra. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma podjąć skoordynowane działania mające na celu jej odpowiednie przeszkolenie. Miejmy nadzieję, że proces ten będzie prowadzony na odpowiednim poziomie, co faktycznie pozwoli dzieciom na maksymalne wykorzystanie nowej szansy.

Szerokopasmowy internet

Dodatkowo minister cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiedziała, że kolejnym krokiem będzie zapewnieni wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z programu Polska Cyfrowa.

"Tu padły dwie deklaracje: szerokopasmowego Internetu do wszystkich szkół w Polsce i wprowadzenia od pierwszej klasy szkoły podstawowej lekcji programowania. Realizacja tych dwóch celów wprowadzi Polskę do ścisłej czołówki. Wprowadzenie zajęć programowania do polskich szkół jest drugim takim programem na świecie. Jestem dumny z tych zapowiedzi. Program obu pań minister: edukacji i cyfryzacji wpisuje się w najlepsze tradycje polskiej nauki, polskiego świata uniwersyteckiego. Wszędzie na świecie znane są nazwiska lwowskiej szkoły matematycznej. Wszyscy informatycy, matematycy, fizycy znają takie nazwiska jak Stefan Banach, Stanisław Mazur, Stanisław Ulam czy Hugo Steinhaus. Mam nadzieję, że dzięki programowi, wśród młodych Polaków znajdą się znakomici kontynuatorzy dorobków polskiej myśli matematycznej II Rzeczypospolitej" - podsumował zapowiadane zmiany wicepremier Jarosław Gowin.

Zachęcam do obejrzenia całej konferencji: