Nauka we wspólnej przestrzeni

Kraje kandydujące do UE mają szansę otrzymać 13 mld euro na integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą, w ramach 6. Programu Ramowego.

Komisja Europejska przeznaczyła 13 mld euro na działania, które pomogą krajom kandydującym, w tym Polsce, w integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą. Pieniądze te stanowią część budżetu 6. Programu Ramowego (całkowity budżet programu to 17,5 mld euro).

6. Program Ramowy realizowany jest w latach 2003 – 2006, a nowe propozycje projektów badawczych można składać do 26 czerwca br. Priorytety tematyczne tego programu to: badania związane z nanotechnologią, badania lotnicze i kosmiczne, energia, transport, jakość i bezpieczeństwo żywności, wielofunkcyjne materiały i nowe procesy produkcyjne.

Dzięki programom ramowym i funduszom unijnym możliwa jest realizacja dużych, zintegrowanych projektów badawczych oraz tworzenie tzw. sieci doskonałości.

Polska i inne kraje kandydujące brały już udział w 5. Programie Ramowym w latach 1998 – 2002.


Zobacz również