Naukowy Linux w wersji Live

Po premierze Scientific Linux 5.0 ukazała się wersja alpha systemu w postaci Live CD\DVD.

Scientific Linux

Scientific Linux

Scientific Linux to bardzo ambitne przedsięwzięcie, w którym udział biorą dziesiątki instytucji naukowych, takich jak laboratoria i uniwersytety na całym świecie. W grupie zaangażowanych można odnaleźć nawet CERN (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych). System jest zaawansowanym narzędziem dostosowanym głównie do bardzo szybkich zmian całej struktury aplikacji. Twórcy pragną, aby ich dzieło było elastyczne i kompatybilne z wszelkim oprogramowaniem naukowym i najnowszymi technologiami.

Każda instytucja tworzy własną edycję systemu, którą w projekcie nazwano "site". Zawierają one system dostosowany do potrzeb danego ośrodka naukowego. Wersja Live CD\DVD działa z systemem plików Unionfs (Unification File System). Dzięki wykorzystaniu SquashFS udało się umieścić na płycie CD oprogramowanie, które bez kompresji zajmują około 2 GB.

W wersji 5.0 Live CD/DVD dodano funkcję instalacji systemu na twardy dysk i zaktualizowano oprogramowanie oraz jądro (kernel 2.6.18, OpenAFS 1.4.4, X.Org 7.1, GNOME 2.16.0, OpenOffice.org 2.0.4, Firefox 1.5). Zaimplementowano również pulpit 3D współpracujący z Compiz i AIGLX. Więcej informacji można odnaleźć na stronie domowej projektu.