Naziemne DVB coraz bliżej

W minionym tygodniu w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli administracji łączności z krajów Europy Wschodniej. Jego uczestnicy dyskutowali o problemach związanych z wdrożeniami naziemnej telewizji i radia cyfrowego w poszczególnych krajach i uzgodnili kryteria planowania sieci cyfrowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sygnatariuszy tzw. porozumienia Nida (podpisanego na Litwe) - Białorusi, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy i Polski oraz przedstawiciele Republiki Czech w charakterze obserwatorów.

Prace nad przygotowaniem wdrożenia w Polsce cyfrowej telewizji (DVB-T) i cyfrowego radia (T-DAB) trwają już od przeszło dwóch lat. URTiP w 2002 r. powołał specjalny zespół ekspertów, który przygotował i przedstawił w maju 2003 r. koncepcję warunków technicznych emisji naziemnej telewizji cyfrowej. Wstępnie przyjęto dwie koncepcje budowy sieci DVB-T. Pierwsza zakłada start kilku nowych ogólnopolskich sieci telewizji cyfrowej (oraz kolejnych po przekształceniu platformy telewizji publicznej) przy równoległej "bezkolizyjnej" emisji programów analogowych przez okres kilku lat. Drugi wariant zakłada przyspieszoną konwersję stacji analogowych dużej mocy wykorzystywanych np. przez telewizję publiczną i stopniowe uruchamianie cyfrowych platform multipleksowych w wybranych rejonach kraju.

Równolegle powstaje koncepcja uruchomienia cyfrowego radia T-DAB (Terrestrial - Digital Audio Broadcasting), które w bliżej nieokreślonej przyszłości ma zastąpić transmisje UKF. Zespół URTiP przedstawił możliwości budowy trzech sieci ogólnokrajowych w tzw. paśmie III (zakres częstotliwości 174 - 230 MHz) oraz dwóch sieci w paśmie L (1452 - 1492 MHz). Łącznie umożliwi to 18 programów ogólnopolskich, 96 programów regionalnych i prawie 300 programów lokalnych. Dodatkowo przewidziano uruchomienie radia cyfrowego standardu DRM (Digital Radio Mondiale), pracującego na falach długich i średnich.

Podczas warszawskiego spotkania grupy Nida ustalono, że każdy z krajów opracuje własne plany budowy sieci cyfrowych, które zostaną poddane konsultacjom z odpowiednimi instytucjami sąsiednich państw. Następne spotkanie członków grupy zaplanowano na luty 2005 r. W I kw. 2005 r. ustalenia dotyczące budowy sieci DVB-T mają zostać przekazane do Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej.


Zobacz również