Negocjacje zniechęcają

Poparcie społeczne dla integracji z Unią Europejską spadło w krajach najbardziej zaawansowanych w negocjacjach.

Poparcie dla integracji europejskiej wzrosło w większości krajów kandydackich, wynika z badań cytowanej przez Reutera agencji Gfk Hungaria. W Polsce poparcie dla Unii Europejskiej wzrosło z 44% do 49%. Na Węgrzech 66% ankietowanych w referendum akcesyjnym opowiedziałoby się za przystąpieniem do Unii. Rok temu proeuropejskie nastawienie wyrażało tylko 54% Węgrów.

Największe poparcie dla integracji występuje w krajach najmniej zaawansowanych w negocjacjach: w Rumunii (aż 78%), Bułgarii, Chorwacji i Turcji.

W Czechach, Słowenii i na Łotwie, krajach, które są najbardziej zaawansowane w negocjacjach z UE, wzrósł sceptycyzm wobec Unii. W Czechach poparcie dla integracji spadło o 1 pkt procentowy (do 41%), w Słowenii do 40% z 42%, a na Łotwie z 46% do 39%. W wymienionych krajach znacząco wzrosła liczba zdecydowanych przeciwników integracji.

Badanie przeprowadzono w 13 krajach, a wszystkim ankietowanym zadano pytanie o to w jaki sposób głosowaliby w referendum dotyczącym przystąpienia ich kraju do UE, gdyby odbyło się ono dzisiaj.


Zobacz również