Neostrada i Windows Server 2003

Jak podzielić łącze internetowe do prywatnej sieci Ethernet, jak zainstalować i skonfigurować router programowy udostępniający łącze internetowe Neostrada/DSL w małej sieci, wraz z dodatkowymi podstawowymi usługami serwera internetowego?


Jak podzielić łącze internetowe do prywatnej sieci Ethernet, jak zainstalować i skonfigurować router programowy udostępniający łącze internetowe Neostrada/DSL w małej sieci, wraz z dodatkowymi podstawowymi usługami serwera internetowego?

Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebne będą: skonfigurowane łącze Neostrada Plus, komputer-serwer z dwiema kartami sieciowymi, oprogramowanie Windows Server 2003 i oczywiście modem WAN, podłączony do komputera za pomocą złącza Ethernet i karty sieciowej. Dlaczego Windows Server 2003? Odpowiedź jest prosta: bo ma wbudowaną obsługę routingu do protokołów PPPoE. Obecnie sieci WAN oparte na infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystują takie właśnie protokoły. Można je zainstalować dodatkowo w systemie Windows Server 2000, ale są za mało stabilne, żeby łącze internetowe pracowało poprawnie. Innymi słowy, są to protokoły testowe oraz niecertyfikowane przez Microsoft.

Na początek proponujemy zainstalowanie w komputerze-serwerze jednej z dwóch kart sieciowych. Będzie udostępniać Internet w LAN oraz stanowić podstawowy interfejs sieciowy serwera. Dlaczego tylko jedną kartę? Ponieważ najpierw zajmiemy się instalacją serwera DHCP, który będzie zarządzał adresami sieciowymi komputerów-klientów w sieci oraz pozwalał na routing do nich. Kreator usługi DHCP ma to do siebie, że gdy w komputerze jest kilka kart sieciowych, zupełnie niespodziewanie może próbować ją uruchomić nie na tej, którą wybrał użytkownik. Instalację rozpoczynamy od zainstalowania systemu Windows Server 2003. Na etapie określania ustawień sieciowych wybieramy standardowe.

Jeśli system ma dostęp do sterowników karty sieciowej (np. RealTek8139), to sam zainstaluje podstawowe komponenty sieciowe:

 • Client for Microsoft Networks

 • File and Printer Sharing for Microsoft Networks

 • Internet Protocol TCP/IP.

  Po zainstalowaniu systemu sprawdzamy poprawność konfiguracji, klikając Start | Control Panel | Network Connections. Jeżeli wszystko jest w porządku, przechodzimy do ustawień karty sieciowej i konfiguracji protokołu TCP/IP. Następnie zaznaczamy pole Use the following IP address i kolejno w pola IP address wpisujemy nierutowalny adres IP, np. 192.168.0.1 (będzie to adres IP naszego serwera w lokalnej sieci LAN), a w pole Subnet mask 255.255.255.0 i klikamy OK. Pola DNS nas nie interesują. Następnie zatwierdzamy zmiany i restartujemy komputer.

  Usługa DHCP

  Instalacja będzie dotyczyła tego interfejsu sieciowego. Za pomocą DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) można zdalnie z serwera poprzez sieć Ethernet skonfigurować komputery klienckie w sieci. Protokół udostępnia komputerowi podłączonemu do sieci podstawowe dane. Aby zainstalować ten protokół, należy uruchomić konfigurację z aplikacji Menage Your Server. Klikamy Start | Menage Your Server, a następnie małą zieloną strzałkę obok opcji Add or remove a role. Kolejno naciskamy Next, następnie zaznaczamy Custom Configuration i znowu naciskamy Next.

  Z wyświetlonego menu funkcji serwera wybieramy DHCP Server - jeśli jest przy nim słowo no, to znaczy, że nie został wcześniej zainstalowany, w wypadku yes możemy pominąć proces instalacji i od razu zająć się konfiguracją. Znowu klikamy dwa razy Next. Po zainstalowaniu serwera DHCP klikamy Finish.

  Neostrada i Windows Server 2003

  Rys. 1 W oknie po lewej stronie widoczna jest ikona DHCP, a pod nią rozwijane menu z adresem IP serwera 192.168.0.1

  Wyświetla się początkowe okno Menage Your Server. Jak widać, główne menu aplikacji zostało wzbogacone o możliwość konfiguracji serwera z protokołem DHCP. Należy nacisnąć małą zieloną strzałkę obok opcji Manage this DHCP server. Pojawi się konsola MMC z opcjami serwera DHCP.

  Ikona serwera DHCP występuje wraz z nazwą sieciową komputera-serwera. Aby utworzyć pulę adresów IP komputerów w lokalnej sieci Ethernet, zaznaczamy swój serwer DHCP i wyświetlamy podręczne menu, klikając prawym przyciskiem myszy. Uruchamiamy kreator, wybierając w menu opcję New Scope. Przechodzimy dalej, podajemy nazwę serwera DHCP, np. dhcp_server. W następnym oknie wpisujemy odpowiedni zakres adresów IP sieci, na przykład dla dziewięciu komputerów (bez serwera, który ma adres 192.168.0.1) będzie to: "Start IP address: 192.168.0.2, End IP address: 192.168.0.10", następnie ustawiamy maskę podsieci na 24 bity (Lenght) i automatycznie ustawi się odpowiednia maska (Subnet mask), jak na rys. 2.

  Neostrada i Windows Server 2003

  Rys.2 Po wpisaniu w pole Lenght liczby 24, automatycznie ustawi się odpowiednia maska.

  Następne okno kreatora pozwala na pominięcie z całej puli adresów kilku bądź jednego adresu IP (np. gdy jakiś użytkownik wszystko skonfigurował ręcznie i nie życzy sobie konfiguracji automatycznej). Postępujemy jak wyżej, ale nie ustawiamy maski podsieci, bo nie ma takiej możliwości. Aby dodać adres, wpisujemy go w pole Start IP address i naciskamy Add, to samo dotyczy kilku adresów jako zakresu "od - do". Następnie kreator pozwala na zdefiniowanie okresu dzierżawy adresów z serwera DHCP (jak długo będzie obowiązywał od momentu pierwszego pobrania adresu z puli dla określonej karty sieciowej). Można zostawić domyślnie ustawione osiem dni.