NetBeans 4.0 - przyszłość programowania

Wczoraj ujrzała światło dzienne najnowsza wersja - 4.0 - NetBeans, doskonałego zintegrowanego środowiska programistycznego dla Javy. Nowy NetBeans na razie dostępny jest jako 'samodzielny' program do pobrania, lecz już niedługo będzie także dołączony do kolejnej wersji JDK 5.0_01. Nowa wersja wprowadza bardzo wiele zmian i rozszerzeń - niektóre ze składników zostały zaprojektowane i napisane od początku. Autorzy środowiska mówią, że wszystkie innowacje miały na celu zwiększenie efektywności i łatwości obsługi środowiska.

Wśród innowacji zaimplementowanych do NetBeans IDE 4.0 nich na pierwsze miejsca wysuwają się na pewno:

System projektów - Apache Ant

System projektów Apache Ant

System projektów Apache Ant

Stworzono całkowicie nowy system zarządzania projektami na bazie Apache Ant, które de facto stało się standardowym narzędziem do budowania projektów w Javie. Architektura nowego systemu jest otwarta, co daje możliwość rozszerzania go o nowe typy aplikacji. Standardowo NetBeans zawiera dwa takie typy: zwykłe aplikacje bazujące na J2SE (Java 2 Standard Edition) oraz dwuwarstwowe aplikacje webowe z wykorzystaniem JSP, Servlet API i bibliotek tagów. Dla zwykłych użytkowników Ant jest właściwie niewidoczny, ale zaawansowani programiści mają zawsze dostęp do jego wszystkich funkcji. Oprócz tego istnieje teraz możliwość zbudowania aplikacji bez wykorzystania całego środowiska, a tylko przy użyciu samego Anta.

Poza tym umożliwiono równoczesną pracę na wielu projektach jednocześnie oraz zintegrowano moduł do testowania JUnit. Projekty mogą być współdzielone przy pomocy wbudowanej obsługi systemów kontroli wersji CVS, VSS i PVCS.

Refactoring (poprawianie kodu)

Refactoring

Refactoring

W wersji 4.0 są dostępne m.in. następujące funkcje do zarządzania kodem projektu:

- zmiana nazw klas, metod, pól oraz paczek (package);

- przenoszenie klas z paczki do paczki;

- generowanie funkcji opakowujących pola (tzw. settery i gettery) oraz podmiana miejsc użycia pola na wygenerowane funkcje;

- zmiana definicji parametrów metod;

- wyszukiwanie odwołań, deklaracji oraz miejsc użycia klas, metod i pól.

Java 5.0

NetBeans posiada pełne wsparcie dla zmian, które zostały wprowadzone w nowej wersji Javy - 5.0. Edytor rozpoznaje nowe słowa kluczowe i konstrukcje języka, takie jak typy generyczne, enumeracje, czy metadane. Także wyróżnianie i kolorowanie składni oraz zwijanie kodu w edytorze działa poprawnie z nową Javą.

Aplikacje webowe

Środowisko wspiera J2EE (Java 2 Enterprise Edition) zarówno w wersji 1.3 (Servlet 2.3 i JSP 1.2), jak i 1.4 (Servlet 2.4 i JSP 2.0) i umożliwia tworzenie dwuwarstwowych aplikacji webowych. Dzięki temu, że standardowo jest dostępny szablon takiego projektu, znakomicie ułatwia to panowanie nad źródłami, zarządzanie bibliotekami oraz upraszcza proces budowania i 'pakowania' aplikacji do archiwum WAR (Web ARchive). Oprócz tego NetBeans ułatwia także edycję stron JSP, uruchamianie (deployment) i debugowanie aplikacji oraz zarządzanie serwerami. Środowisko jest dostarczane razem z serwerem Tomcat, skonfigurowanym i gotowym do użycia.

Aplikacje dla urządzeń mobilnych

Chcąc tworzyć aplikacje na platformę J2ME (Java 2 Micro Edition) należy pobrać dodatkowo NetBeans Mobility Pack 4.0. Pakiet ten rozszerza możliwości środowiska o tworzenie, testowanie i debugowanie aplikacji na urządzenia mobilne wspierające J2ME. Dodatkowo jest możliwość integracji z J2ME Wireless Toolkit 2.2, co pozwala z kolei na podpisywanie MIDletów, zarządzanie certyfikatami, emulację mechanizmu pobierania zawartości over-the-air (OTA), używanie rozszerzeń Wireless Messaging API i Multimedia API, czy emulację SMSów. Otrzymujemy także możliwość optymalizacji projektu pod względem rozmiaru oraz możliwość 'zaciemniania kodu' (więcej informacji na ten temat można znaleźć w tekście "Mniejsza i bezpieczniejsza Java"). Projekty J2ME możemy testować na wbudowanych emulatorach urządzeń, ale także na dodanych emulatorach innych producentów.

Udoskonalony debugger

W nowej wersji znacznie udoskonalono debugger i wprowadzono jego nowe API. Dodano na przykład możliwość debugowania JSP, filtrowania widoków debuggera, jak i pełną obsługę nowych właściwości JDK 1.5, co daje na przykład możliwość używania nowych konstrukcji językowych przy definiowaniu pułapek warunkowych, czy też podglądaniu wyrażeń. Nowe API debuggera wprowadza także bardziej niezawodny model wielowątkowy oraz pełną implementację JSR45 (wsparcie debuggera dla innych języków).

To, co widać na zewnątrz - nowy interfejs użytkownika

Interfejs NetBeans 4.0

Interfejs NetBeans 4.0

Interfejs użytkownika został znacznie poprawiony. Jest nie tylko milszy oku, ale i bardziej funkcjonalny. Dla jednego obiektu może być dostępnych kilka edytorów, jak na przykład wizualne lub bezpośrednie edytowanie okienek. Przełączanie między edytorami jest bardzo proste i nie wymaga otwierania dla każdego z nich osobnego okna. Wprowadzono też automatycznie ukrywane okna, dla zwiększenia przestrzeni roboczej oraz wiele innych usprawnień.

Podsumowując: instalując NetBeans 4.0 dostajemy do ręki doskonałe narzędzie zarówno do nauki (bo jest proste i przyjemne w obsłudze), jak i do zawodowej pracy, gdyż posiada ogromne możliwości, które dodatkowo można rozszerzać poprzez system pluginów. Nowa wersja może śmiało konkurować z drugim, bardzo popularnym, środowiskiem - Eclipse, które do tej pory nie ma na przykład pełnego wsparcia dla nowej wersji Javy 5.0. NetBeans jest dostępny na wszystkie główne platformy systemowe: Windows, Linux, Solaris oraz MacOS X.

NetBeans IDE jest dostępne jako open source i można je pobrać ze strony www.netbeans.org. Tam też można znaleźć więcej informacji na ten temat.


Zobacz również