NetBeans 4.1

Pojawiła się nowa wersja zintegrowanego środowiska programistycznego dla Javy - NetBeans 4.1. Wśród wielu udoskonaleń, uwagę zwraca zaimplementowanie funkcji pozwalającej na tworzenie aplikacji biznesowych i webowych zgodnych z Java 2 Enterprise Edition 1.4.

Interfejs użytkownika poddano lekkim modyfikacjom, wzbogacono go między innymi o nowy komponent - Navigator - ułatwiający poruszanie się szczególnie w dużych projektach. W widoku projektu łatwiej konfiguruje się teraz biblioteki i dodano funkcje importowania projektów posiadających różne lokalizacje źródeł.

NetBeans 4.1

NetBeans 4.1

Tworzenie aplikacji biznesowych jest teraz standardową funkcją wbudowaną w środowisko - umożliwia między innymi automatyczne tworzenie modułów EJB (Enterprise Java Beans) oraz uruchamianie aplikacji. Do modułów EJB można łatwo dodawać wszystkie rodzaje komponentów biznesowych, zarówno Session Beans, Entity Beans, jak i Message-Driven Beans. IDE pozwala także na automatyczne tworzenie Entity Beans na podstawie istniejącego schematu bazy danych.

Oprócz standardowych aplikacji biznesowych, środowisko daje mozliwość tworzenia także programów oraz serwisów webowych, ich wizualnej konfiguracji, czy też tworzenia testów. Dodano także funkcję weryfikacji gotowych aplikacji za pomocą J2EE Verifier.

Do NetBeans 4.1 dostępny jest NetBeans Mobility Pack, który w nowej wersji udostępnia wizualne projektowanie MIDletów (aplikacji na platformę mobilną J2ME - Java 2 Micro Edition) oraz wsparcie dla tworzenia aplikacji klient - serwer, połączenia J2ME i J2EE.

Strona domowa NetBeans


Zobacz również