NetBeans 4.2 = 5.0

W wyniku głosowania nad numeracją nowej wersji NetBeans, zintegrowanego środowiska programistycznego dla Javy, kolejna wersja otrzyma okrągły numer 5.0, zamiast planowanego wcześniej 4.2.

Finalna wersja środowiska powinna się pojawić jeszcze w tym roku, natomiast pierwszej bety można się spodziewać pod koniec września. Uzytkownicy ocenili, że w kolejnej wersji ma być tyle nowości, że warto nadać jej okrągły numer. Poza tym tym samym numer wersji środowiska zsynchronizuje się z ostatnią wersją J2SE (Java 2 Standard Edition).

Wśród wielu nowości, które znajdą się w wersji 5.0, można wymienić kilka znaczących:

- nowe narzędzie do projektowania interfejsu użytkownika - Matisse;

- nowy plugin do integracji z systemem kontrolowania wersji CVS;

- rozszerzony i szybszy system dokańczania kodu;

- plugin do serwera aplikacji JBoss 4;

- rozszerzone wsparcie dla web serwisów (JSP, AJAX, J2EE);

- nowe funkcje refaktoringu;

Dodano także wsparcie dla rozwijania pluginów dla środowiska NetBeans. Dedykowany kreator pomoże nam utworzyć odpowiedni projekt, wybrać docelową wersję platformy, czy ustalić powiązania z API.

Więcej informacji o NetBeans 5.0.


Zobacz również