NetBeans 6.1 - szybko, łatwo i przyjemnie

Spring, REST, MySQL

Kolejną nowością jest wsparcie dla frameworku Spring. Ze środowiskiem użytkownik otrzymuje kilka kreatorów, które przeprowadzą go przez etapy konfiguracji XML, czy też tworzenie kontrolerów Spring Web MVC. Oprócz tego ma do dyspozycji system podpowiedzi i wsparcie dla Spring Web MVC przy budowaniu projektów webowych.

Środowisko oferuje także wbudowane wsparcie dla usług sieciowych REST (RESTful Web Services), z możliwością ich testowania i łatwym tworzeniem z wykorzystaniem kreatorów, które wygenerują kod na podstawie klas JPA (Java Persistence API), a na podstawie pliku WSDL stworzą także JavaScript służący do wywoływania usługi po stronie klienta. Użytkownicy mają także możliwość łatwego korzystania z usług SaaS (Software as a Service) udostępnianych przez różne serwisy, jak na przykład Google, Amazon, Facebook, czy Flickr. Wystarczy z panelu Services wybrać odpowiednia akcję z gałęzi dostawcy usługi i przeciągnąć ją na kod tworzonej klasy (czy to zwykłej klasy, czy też servleta, bądź też strony JSP), a środowisko automatycznie wygeneruje wywołanie żądanej funkcji.

NetBeans 6.1 - szybko, łatwo i przyjemnie

Testowanie usługi sieciowej REST

Dodatkowo, dla łatwiejszego testowania usług sieciowych zintegrowano ze środowiskiem plugin SoapUI, który znacznie ułatwia monitorowanie i testy budowanych web serwisów.

Deweloperzy pracujący z bazami danych na pewno docenią lepsze wsparcie dla baz MySQL. Database Explorer pozwala teraz na rejestrowanie serwerów baz MySQL, przeglądanie struktur baz, łatwe ich modyfikacje, tworzenie i usuwanie oraz uruchamianie narzędzi administracyjnych. Ma to pewnie związek z kupnem MySQL przez firmę Sun Microsystems, która jednocześnie patronuje rozwojowi środowiska NetBeans. Tak, czy owak deweloperzy wykorzystujący MySQL na pewno docenią tę nowinkę, która pozwoli na szybsze tworzenie i zarządzenie bazami danych używanymi w projektach.