NetWare w stronę Internetu


Małe sieci domowe i biurowe mogą sprawnie funkcjonować bez serwera DHCP - protokół TCP/IP jest konfigurowany ręcznie. Na każdej stacji administrator bądź lokalny użytkownik podaje adres IP oraz maskę podsieci. W systemie MS Windows XP ustawienia te znajdują się we właściwościach protokołu TCP/IP, dostępnego we właściwościach każdego z interfejsów sieciowych. Jeśli klient sieci lokalnej chciałby przeglądać zasoby Internetu, musi mieć zdefiniowane dodatkowe dwa parametry: adres IP domyślnej bramy oraz adres IP serwera DNS. Bramą w naszym przykładzie będzie prywatny adres IP serwera NetWare 6, np. 172.16.0.1. Dzięki niemu komputery lokalne będą wiedziały, gdzie znajduje się wyjście do Internetu. DNS jest niezbędny, gdy chcesz odwoływać się do serwerów za pomocą nazw, a nie adresów IP. Jeżeli sieć liczy więcej niż kilka komputerów, warto rozważyć instalację serwera DHCP.

Konfiguracja filtrowania to zajęcie czasochłonne, ale warto przyłożyć się i rzetelnie zdefiniować wszystkie ustawienia, dzięki czemu nasza sieć będzie znacznie bezpieczniejsza. Jednak uwaga - samo filtrowanie nie jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa!

Konfiguracja filtrowania to zajęcie czasochłonne, ale warto przyłożyć się i rzetelnie zdefiniować wszystkie ustawienia, dzięki czemu nasza sieć będzie znacznie bezpieczniejsza. Jednak uwaga - samo filtrowanie nie jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa!

Serwer DHCP przekazuje komputerom informacje związane z parametrami protokołu TCP/IP. Każda stacja musi mieć przypisany adres IP oraz maskę podsieci, inaczej komunikacja nie będzie możliwa. Oczywiście ustawienia można wprowadzać ręcznie, ale rozwiązanie to ma kilka wad. Po pierwsze, zawsze jest ryzyko popełnienia błędu podczas wpisywania danych, po drugie, każda zmiana adresowania wymaga podejścia do komputera. Jeśli w sieci pracuje pięć stacji, to niewielki kłopot, ale gdy maszyn jest dwadzieścia pięć czy więcej, stracisz dużo czasu. System NetWare 6 pozwala na instalację własnego serwera DHCP.

Po włożeniu do napędu płyty instalacyjnej systemu operacyjnego w środowisku graficznym konsoli wybierasz opcję Novell | Install | Add. Po kliknięciu ikony Browse, wskazujesz Local files: NetWare6. System wczyta informacje o możliwych do zainstalowania usługach i możesz zaznaczyć Novell DHCP/DNS Services. Nowo dodaną usługą zarządza się za pomocą interfejsu dostępnego przez przeglądarkę internetową.

Wystarczy w pole adresu wpisaćhttp://adres_IP_serwera:2200/eMFrame/iManage.html/ i po uwierzytelnieniu można konfigurować DHCP. Na początek wskazujesz miejsce, w którym będą rezydować obiekty związane z serwerem DHCP - w tym celu wybierz opcję DNS/DHCP Scope Settings i jeden z obiektów typu pojemnik, może to być organizacja lub jednostka organizacyjna. Potem klikasz DHCP Server Management i na rozwijanej liście wskazujesz Create Server i określasz, który serwer NetWare będzie przechowywał DHCP.

Teraz pozostaje zdefiniować podsieć oraz zakres adresów przypisywanych klientom sieci. Serwer DHCP przechowuje pulę dostępnych adresów IP, czyli wymieniony zakres.

Pula ta jest przeznaczona do podsieci określonych przez administratora. Korzystając z opcji Subnet Management, zakładasz potrzebny serwerowi DHCP obiekt Subnet i wprowadzasz parametry obsługiwanych podsieci: nazwę, identyfikator oraz maskę sieci. Pozostaje założenie zakresu adresów oraz zdefiniowanie opcji podsieci. Zakres tworzysz, klikając Address Range Management | Create Address Range I wprowadzajac adres początkowy i końcowy puli, np. 172.16.0.2 - 172.16.0.100.

Z określonej przed chwilą grupy stacje robocze będą podczas startu pobierały adresy IP. Ta operacja mogłaby zakończyć konfigurację DHCP, ale trzeba dostarczyć klientom sieci jeszcze inne parametry konieczne do prawidłowej współpracy z usługą NAT: opisany wcześniej adres domyślnej bramy oraz adres serwera DNS. Wprowadzasz je, wybierając Subnet Management | View/Modify Subnet | Next. W oknie Other DHCP Options wybierasz opcję Modify i w tabeli dodajesz opcję 00003 Router z adresem interfejsu prywatnego serwera. Drugą opcją jest 00005 Name Server, gdzie wprowadzasz adres serwera DNS.