Netscape 7.01

Udostępniono właśnie kolejną wersję przeglądarki internetowej Netscape'a. Znajdziemy w niej kilka nowych, przydatnych funkcji oraz poprawki do wykrytych dotąd błędów.

Jedną z takich nowości jest funkcja Popup-Blocker, która zapobiega otwieraniu się niechcianych okien reklamowych (tzw. pop-upów). Możemy ją aktywować w panelu konfiguracyjnym: Edit/Preferences/Privacy & Security. Zaletą tej funkcji jest informowanie użytkownika o fakcie zablokowania okienka pop-up, które nieraz zawierają ważne informacje.

Netscape 7.01 jest dostępny dla systemów Windows (98/Me/NT/2000/XP), Linux oraz X. Odpowiednie pliki można pobrać spod poniższych adresów:

Windows:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=136

Linux:

http://ftp.netscape.com/pub/netscape7/english/7.01/unix/linux22/sea/netscape-i686-pc-linux-gnu-sea.tar.gz

MacOS X:

http://ftp.netscape.com/pub/netscape7/english/7.01/mac/macosx/sea/Netscape-macosX.smi.bin