Neverwinter Nights 2 - notatki z podróży po Faerunie

Mój dom to moja twierdza

Jednoznaczne skojarzenia z Baldur's Gate 2 na pewno nasunie możliwość objęcia w posiadanie własnego zamku - o ile jednak w BG 2 wystarczyło od czasu do czasu pojawiać się we włościach i rozsądzać spory bądź rozwiązywać problemy poddanych, w NWN 2 można rozbudowywać twierdzę i sprowadzać do niej nowych mieszkańców. Kosztuje to sporo grosza, ale za to w naszym zamku dostaniemy lepszą cenę za zdobyte podczas przygód przedmioty i artefakty, co pozwoli nam utrzymać się "na powierzchni".

Mówiąc o części "obyczajowej" - świat gry trudno nazwać tętniącym życiem. Owszem, na ulicach miast spotkamy przechadzających się ludzi, ale NPC, z którymi warto (trzeba) pogadać, zwykle zachowują się statycznie, przebywając w jednym, określonym miejscu. Niezbyt to dobrze świadczy o pomysłowości programistów Wizards of the Coast... Po mapie świata podróżować z pełną dowolnością nie można - odwiedzamy jedynie kolejne lokacje (a jest ich kilkadziesiąt), przewidziane przez twórców gry.

Życie to nie bajka

Neverwinter Nights 2 - notatki z podróży po Faerunie

Walka nie przebiega po naszej myśli

W trakcie rozgrywki w Neverwinter Nights 2 gracz powinien pamiętać, iż każde jego posunięcie, zachowanie czy wybór dokonany w czasie rozmowy nie pozostają bez wpływu na dalszy tok gry. Drużyna stanowi zwykle zlepek przypadkowych postaci o różnych charakterach i osoby chaotyczne neutralne nie będą się za dobrze "dogadywać" z praworządnymi dobrymi. Oczywiście kierowany przez nas bohater jest spoiwem grupy i prośbą lub groźbą może nakłonić towarzyszy do zaprzestania waśni (uwidaczniają się one często podczas rozmów z NPC-ami, a dotyczą zwykle wyboru drogi dalszego postępowania), ale w zależności od naszego wyboru traci bądź zyskuje wpływ na swoich towarzyszy.

To nie wszystko - wybór charakteru postaci dokonany przed rozpoczęciem rozgrywki ma znaczący wpływ na to, jak powinna się ona zachowywać w czasie podróży. Bohater jest "przedłużeniem" sterującego nim gracza, powinien więc reprezentować wyznawany przez niego system wartości - zachowanie sprzeczne z obranym charakterem może w konsekwencji nawet zablokować możliwość rozwoju w danej klasie (np. chaotyczny dobry czarownik nie może zbyt często kroczyć ścieżką praworządności, jeśli chce nadal rozwijać się w swojej klasie). Pewnym remedium na opisywany problem może stanowić obranie wieloklasowej drogi rozwoju, decyzję o tym powinniśmy podjąć jednak na jak najwcześniejszym etapie gry - zgodnie z zasadami Dungeons & Dragons bohater, którego klasy różnią co najmniej 2 poziomy, otrzyma karę do punktów doświadczenia.

Ograniczenie takie można szybko nadrobić, kiedy kierujesz np. 3-poziomowym Wojownikiem/1-poziomowym Barbarzyńcą, ale już Czarownikowi 7-go poziomu z zablokowaną ścieżką rozwoju w swojej klasie, zmuszonemu do obrania nowej klasy, będzie przez długi czas dość ciężko. Warto przy tym wspomnieć, że NWN 2 w przeważającej większości korzysta z zasad DD 3.5, niekiedy jednak wykorzystuje starsze reguły starszej wersji tego systemu.