NewTek aktualizuje LightWave

Najnowsza wersja pakietu LightWave 3D 7b proponowana przez firmę NewTek oferuje znacznie szybszy rendering i została zaoptymalizowana do pracy z instrukcjami AltiVec stosowanymi w komputerach Power Mac G4.

Pakiet do trójwymiarowego renderingu LightWave 3D w wersji 7b został określony przez przedstawicieli firmy NewTek jako 'bardzo znaczący upgrade' z powodu przyśpieszenia procesu renderowania oraz zoptymalizowania aplikacji do obsługi zestawu instrukcji AltiVec (lub Velocity Engine) stosowanego w komputerach Power Mac G4. Szybkość działania programu nie zwiększyła się jednak tylko dzięki optymalizacji AltiVec, ale także radykalnym zmianom wprowadzonym do podstawowego kodu aplikacji. Oprócz optymalizacji AltiVec, LightWave 3D 7b korzysta z matematycznych bibliotek Motoroli, co zwiększa wydajność renderingu w Mac OS X, a optymalizacja OpenGL jest w stanie (w niektórych przypadkach) zwiększyć szybkość renderowania o 20-80%. Użytkownicy dowolnej poprzedniej wersji LightWave mogą zaktualizować aplikację za 495 USD, natomiast pakiet LightWave 3D 7b w wersji pełnej kosztuje 2,495 USD.

http://www.lightwave3d.com


Zobacz również