Nie biegaj do skarbówki

Z roku na rok coraz większa liczba osób składa zeznanie roczne przez internet. W 2011 roku na tę formę rozliczenia z fiskusem zdecydowało się ponad 1,2 mln podatników, co daje ponad 950 tys. PIT-ów złożonych drogą elektroniczną (niektóre zeznania to rozliczenia wspólne). Nie zapominajmy jednak, że przez internet deklaracje podatkowe mogą składać także przedsiębiorcy.


Wiele osób swoje kontakty z Urzędem Skarbowym ogranicza do pojedynczej wizyty w okolicach kwietnia, kiedy to mija termin składania rocznych zeznań podatkowych od osób fizycznych. Tylko w 2011 roku ponad 1,2 podatników (950 tys. zeznań) zdecydowało się pozostać w domu i złożyć PIT przez internet. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT 16, 16A i 19A. To niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, kiedy to do systemu e-Deklaracje wysłano 324 tys. zeznań podatkowych.

System e-Deklaracje to platforma internetowa uruchomiona przez Ministerstwo Finansów, która umożliwia podatnikom i płatnikom składanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów skarbowych drogą elektroniczną. System ten daje obywatelom możliwość przekazywania do urzędu skarbowego deklaracji, zeznań, informacji, wniosków, zawiadomień, zgłoszeń związanych z podatkami PIT, CIT, VAT i innych. Łącznie naliczyć możemy kilkadziesiąt dokumentów.

Ubiegły rok przyniósł dwie ważne zmiany w składaniu rozliczeń rocznych PIT przez internet. Obecnie jeden z małżonków składający wspólne zeznanie, może to zrobić bez konieczności złożenia przez drugą osobę pełnomocnictwa (UPL) do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną. Drugą istotną zmianą jest możliwość złożenia korekty zeznania.

PIT bez podpisu

System e-Deklaracje umożliwia składanie wybranych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Dotyczy to zeznań składanych na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A oraz wniosku PIT-16.

Program e-Deklaracje Desktop umożliwia wypełnianie i przesyłanie zeznań PIT, które nie wymagają złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Program e-Deklaracje Desktop umożliwia wypełnianie i przesyłanie zeznań PIT, które nie wymagają złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Deklaracje PIT-36 i PIT-37 mogą być przesyłane drogą elektroniczną przez osoby rozliczające się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Formalnie czynność ta nazywa się przesyłaniem deklaracji i podań drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Faktycznie autoryzacja podatnika odbywa się na podstawie kwoty przychodu z deklaracji rocznej za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składamy deklarację. Inaczej mówiąc, wypełniając PIT za rok 2011 wpisujemy przychód z PIT-u za rok 2010. Kwotę tę należy wpisać w sekcji Dane autoryzujące do podpisania dokumentu. Jeśli rok wcześniej nie było składane zeznanie, w polu tym należy wpisać wartość "0" (zero).

"System e-Deklaracje był początkowo dostępny tylko dla osób z tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szybko jednak zorientowano się, że jest to zbyt duży hamulec dla popularności usługi i zdecydowano się na inną metodę weryfikacji - poprzez podanie kwoty z ubiegłego roku" - komentuje sprawę Jacek Orłowski, redaktor naczelny branżowego miesięcznika IT w Administracji.

Przedsiębiorcy

Możliwość wysłania deklaracji podatkowych bez złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego dotyczy osób fizycznych (zeznania PIT). Przedsiębiorcy, którzy mają podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, mogą przekazywać drogą elektroniczną deklaracje PIT, CIT, VAT oraz inne wnioski i dokumenty.

Podpis elektroniczny jest wymagany do złożenia przez internet zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3, deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PPC-3 oraz pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1.

Składamy zeznanie

Zeznania i wnioski podatkowe możemy przekazywać do systemu e-Deklaracje na kilka sposobów. Pierwszy to interaktywne formularze PDF, które pobieramy ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Ministerstwo Finansów dostarcza także aplikację e-Deklaracje Desktop, która umożliwia osobom fizycznym składanie zeznań PIT. Do rozliczenia z fiskusem możemy wybrać dowolną inną aplikację, udostępnioną przez zewnętrznych producentów.

Interaktywne formularze są dokumentami PDF. Aby złożyć deklarację podatkową przez internet, wymagane jest pobranie i zainstalowanie wtyczki dla programu Adobe Reader. W Adobe Reader X na pasku Narzędzia pojawi się nowe menu, z poziomu którego będziemy mogli wysłać dokument do systemu e-Deklaracje.

Formularz interaktywny zapewnia możliwość wygodnego przygotowania deklaracji lub wniosku. Niektóre pola wypełniane są automatycznie. Formularz oblicza m.in. należny podatek z uwzględnieniem odliczeń. Z kolei przycisk "Sprawdź poprawność" umożliwia zweryfikowanie, czy wszystkie wymagane pola formularza zostały prawidłowo wprowadzone.

"Rozliczenie roczne w formie elektronicznej jest znacznym ułatwieniem dla podatnika. Przede wszystkim zbędna jest wizyta w urzędzie skarbowym, a jednocześnie gotowe formularze elektroniczne są dużo łatwiejsze w wypełnianiu. Automatyczne sumowanie, wbudowana pomoc, czy też odpowiednie algorytmy uwzględniające zasady podatkowe pozwalają na bezbłędne wykonanie obowiązku podatkowego poprzez złożenie rozliczenia rocznego" - mówi dr Bogusław Półtorak, główny ekonomista Bankier.pl.

e-Deklaracje Desktop

e-Deklaracje Desktop to niewielka aplikacja, która umożliwia przygotowanie i wysyłanie zeznań PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 niewymagających złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Oprogramowanie działa pod systemami Windows, Linux i Mac i wymaga zainstalowanej w systemie wtyczki Adobe Flash Player (dla przeglądarki internetowej), środowiska uruchomieniowego Adobe AIR (do pobrania ze stronyhttp://get.adobe.com/air) oraz czytnika plików PDF Adobe Reader.

Aplikacja działa w systemach Windows, Linux oraz Mac OS i wymaga zainstalowania środowiska uruchomieniowego Adobe Air.

Aplikacja działa w systemach Windows, Linux oraz Mac OS i wymaga zainstalowania środowiska uruchomieniowego Adobe Air.

Program jest intuicyjny w obsłudze i przypomina inne aplikacje do wypełniania formularzy PIT, np. te dołączane do gazet i czasopism. e-Deklaracje Desktop składa się z trzech podstawowych modułów. Katalog formularzy prowadzi do listy deklaracji, które możemy wypełnić, złożyć elektronicznie lub wydrukować. Formularze te są na bieżąco pobierane z systemu e-Deklaracje. Sekcja Akty prawne zawiera teksty ustaw i rozporządzeń związanych z podatkami. Każdy użytkownik może mieć własny profil w programie. Dane osobowe zapisane w profilu są automatycznie przenoszone do wypełnianych formularzy.

Aplikacja umożliwia pobranie, wyświetlenie i wydrukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Wysłanie wypełnionej deklaracji nie jest równoznaczne z jej złożeniem w urzędzie skarbowym. Każdy wysłany formularz otrzymuje unikalny, 32-znakowy, numer referencyjny, na podstawie którego podatnik może sprawdzić status dokumentu w systemie informatycznym urzędu. Służy do tego formularz UPO - weryfikacja statusu dokumentu oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Formularz ten można uzyskać także za pomocą skrótu zamieszczonego na końcu interaktywnego formularza z zeznaniem.

Dokument zostaje uznany jako złożony dopiero wówczas, gdy przejdzie pozytywną weryfikację (status 200 - "przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie"). Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub jego dalszym przetwarzaniu.

Jak co roku pod koniec kwietnia podatnicy poszukują programów, które pomogą im w wypełnieniu deklaracji podatkowych. Aplikacje tego typu dołączane są do gazet. Można je także pobrać z internetu. Program e-PIT umożliwia złożenie przygotowanej deklaracji przez internet.

Jak co roku pod koniec kwietnia podatnicy poszukują programów, które pomogą im w wypełnieniu deklaracji podatkowych. Aplikacje tego typu dołączane są do gazet. Można je także pobrać z internetu. Program e-PIT umożliwia złożenie przygotowanej deklaracji przez internet.

Jeśli dokument zostanie poprawnie zweryfikowany, na formularzu UPO pojawi się przycisk Pobierz UPO. Po jego kliknięciu na ekranie ujrzymy dokument UPO, który może być wyświetlony w widoku PDF lub XML. UPO stanowi dowód złożenia oraz potwierdzenie terminu zeznania w postaci elektronicznej, a zatem należy je wydrukować i zachować w razie kontroli. Warto pamiętać, że numer referencyjny nie jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

Po wysłaniu zeznania system weryfikuje zawarte w nim dane identyfikacyjne podatnika (NIP, PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko) oraz fakt, czy nie złożono wcześniej zeznania (duplikat) za ten sam okres. Deklaracja zostanie odrzucona, jeśli kwota przychodu z deklaracji za poprzedni rok się nie zgadza.

"Dostarczając już gotowy dokument drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, a tak naprawdę do systemu podatkowego, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na potwierdzenie dostarczenia właściwego dokumentu. Brak dokumentu UPO nie pozwoli nam udowodnić przed urzędem skarbowym, że stosowny dokument został złożony" - podsumowuje dr Bogusław Półtorak z serwisu Bankier.pl.

MF stawia na internet

Blisko milion deklaracji PIT złożonych przez internet w 2011 roku to nie tylko wynik rosnącej świadomości Polaków, ale i efekt działań marketingowych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Hasłem przewodnim kampanii było "Do urzędu skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet", a jej motorem napędowym były trzy filmiki reklamowe. Można je obejrzeć na stroniehttp://www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=multimedia.

"Przy okazji elektronicznych PIT-ów warto zwrócić uwagę na potrzebę promocji e-usług. Gdy w 2010 roku zbadano, dlaczego obywatele nie korzystają z systemu e-Deklaracji przy składaniu zeznań rocznych, okazało się, że jedna czwarta ankietowanych nie zdawała sobie sprawy z istnienia takiej możliwości, a kolejne 10% było przekonanych, że do tego musiałyby posiadać tzw. podpis kwalifikowany. W 2011 roku przygotowano więc m.in. spoty zachęcające do rozliczeń przez internet" - mówi Jacek Orłowski.

Na stronach e-Deklaracji znajdziemy filmy poradnikowe wyjaśniające, w jaki sposób rozliczyć się z fiskusem, korzystając z elektronicznych formularzy internetowych lub aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Krok na przód

System e-Deklaracje stanowi jeden z kamieni milowych w rozwoju usług e-administracji w Polsce. Korzyści, jakie niesie możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną, są niezaprzeczalne. I to zarówno dla obywateli i przedsiębiorców, jak i dla urzędów skarbowych. Składanie deklaracji podatkowych przez internet jest wygodne, pozwala oszczędzać czas i pieniądze. System e-Deklaracje umożliwia otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu. Poprawność wypełnienia zeznania jest weryfikowana już na etapie jej składania.

"Choć składanie PIT-ów przez internet jest niewątpliwie wygodne, to warto się zastanowić nad tym, czy w erze społeczeństwa informacyjnego to państwo "z automatu" nie powinno za obywatela generować odpowiednich deklaracji. Chętnie otrzymałbym odpowiedni SMS lub e-mail z kwotą należnego podatku, sprawdził rachunki i dopiero w razie rozbieżności, składał deklarację" - podsumowuje Jacek Orłowski.