Nie chcą euro

Zaledwie jedna piąta brytyjskich przedsiębiorców wierzy, że Zjednoczone Królestwo przystąpi w 2006 roku do europejskiej unii monetarnej.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut badania opinii ICM z okazji 10. rocznicy wycofania funta szterlinga z europejskiego systemu monetarnego. Organizacja „Czarna Środa” już od 1992 roku prowadzi kampanię przeciw euro i badanie było częścią tej kampanii.

Na ankietę odpowiadali pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska w 500 brytyjskich przedsiębiorstwach. 66% z nich sprzeciwia się wprowadzeniu euro w Wielkiej Brytanii, a zaledwie 31% popiera nową walutę. W sierpniu br. podobne pytanie ICM zadało członkom brytyjskich związków zawodowych: w tym przypadku za przystąpieniem do unii walutowej było 32% ankietowanych, a przeciw 49%.

Prawdopodobnie w przyszłym roku na Wyspach Brytyjskich odbędzie się referendum w sprawie wprowadzenia euro. Jak wykazują dotychczasowe sondaże, większość Brytyjczyków sprzeciwia się nie tylko unii monetarnej z Europą, ale samej próbie zorganizowania na ten temat referendum.